serce Archiwum

3 lis 2016

Wzrastanie

Drugi stopień, czyli wzrastanie oznaczające przejście z wieku chłopięcego do duchowego młodzieńca, stanowi skupienie się na śpiewie psalmów. Gdy bowiem namiętności zostają uśpione i uśmierzone, psalmodia jest radością ust i nabiera wartości u Boga. Nie można bowiem śpiewać Panu na ziemi
1 lis 2016

Znaleźć miejsce serca

Skoro twój umysł znajdzie miejsce serca, natychmiast dojrzy to, czego nie znał nigdy dotąd. Dojrzy obszary istniejące w sercu, a także siebie samego jaśniejącym i napełnionym darem rozeznawania. Myśl, która się odtąd pojawi, zanim się spełni i nabierze kształtu, zostanie usunięta przez
31 paź 2016

Droga do celu

Przede wszystkim natomiast potrzeba, byś pozyskał trzy rzeczy i w ten sposób rozpoczął drogę do zamierzonego celu: wolność od trosk o uzasadnione i nieuzasadnione sprawy, to znaczy obumarcie dla wszystkiego, następnie czyste sumienie, które strzeże cię przed wszelkim potępieniem ze strony
30 paź 2016

Czuwajcie!

Mówi też Apostoł Piotr: Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć (1 P 5,8), i dalsze słowa. Także Apostoł Paweł wyraźnie pisze o strzeżeniu serca w Liście do Efezjan: Nie toczymy walki przeciw krwi
29 paź 2016

Nie opuszczaj serca

Nie opuszczaj swego miejsca, to znaczy: serca. Tak też Pan mówił: Z serca pochodzą złe myśli (Mt 15,19), i nadto: Nie bądźcie niespokojni (Łk 12,29), a także: Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia (Mt 7,14)
28 paź 2016

Strzeżenie serca

Nasi święci Ojcowie przyjęli do siebie słowa Pana: Z serca pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa i to właśnie czyni człowieka nieczystym (Mt 15,19–20), a nadto Jego wezwanie: Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna strona stała
27 paź 2016

Przybytek serca

Kiedy umysł zakosztuje, jak słodki jest Pan (Ps 34,9), już nigdy nie zechce porzucać przybytku serca i wraz z Apostołem zawoła: Dobrze, że tu jesteśmy (Mt 17,4). Oglądając zaś ciągle owe wewnętrzne miejsca, wyszuka i wyrzuci wszelkie myśli rozsiewane przez
26 paź 2016

Prawdziwa i niezawodna uwaga

Prawdziwa i niezawodna uwaga, a także modlitwa, polega na tym, by w jej czasie umysł strzegł serca. Winien on wówczas wciąż przebywać wewnątrz serca i z jego głębi zanosić wołanie do Boga. (Metoda świętej modlitwy i uwagi) Kryzys i
23 paź 2016

Troska o swoją duszę

Albo jaki rodzaj upodobań może skusić tego, który całą troskę o swoją duszę i ciało złożył Bogu i swemu duchowemu ojcu, i nie żyje już dla siebie ani nie pragnie ludzkiego uznania? Wówczas pękają niewidzialne więzy buntowniczych mocy, które niby sznury
22 wrz 2016

Modlić się umysłem

Ktoś modli się umysłem, jeśli podczas modlitwy psalmami dokładnie zważa na sens zawarty w Piśmie Świętym i z niego czerpie wzniosłe myśli dla swego serca. Przez te myśli dusza zostaje porwana ku przestrzeniom światła. (Niketas Stetatos) Historia modlitwy Jezusowej [cz.3]
13 wrz 2016

Wolimy samą ziemię

Ogarnia mnie żal, moje serce spala się i roztapia z waszego powodu. Mamy bowiem Pana, który miłuje ludzi i jest niezmiernie hojny w swych dobrodziejstwach. Jedynie za wiarę w Niego, obdarza On łaskami przekraczającymi nasz rozum, zdolność słuchania i myślenia, a
25 sie 2016

Zakosztować czystości serca

Wielu mnichów nie dostrzega szkody, jakiej doznaje umysł od złych duchów. Oddają się oni praktykom i walczą o właściwe postępowanie, nie dbają zaś o umysł, gdyż są prości i nieświadomi. Przechodzą przez życie i, jak sądzę, nie zakosztują czystości serca, zupełnie
23 sie 2016

Złe myśli

Niemożliwe jest, aby człowiek, który oddaje się złym myślom, wolny był od grzechów w działaniu zewnętrznym. Podobnie niemożliwe jest, by ten, kto nie wykorzenia z serca złych myśli, nie przekształcał ich w złe uczynki. (Filoteusz z Synaju) Pierwszy w Polsce
21 sie 2016

Światło płomienia

Gdy rozpala się drwa, najpierw unosi się dym, dokuczliwy dla oczu. Później jednak ukazuje się światło płomienia, cieszące wzrok. Także uwaga, gdy jest nieustannie skupiona, początkowo zaczyna nam ciążyć. Kiedy jednak wzywasz Jezusa w modlitwie, oświeca On serce. (Filoteusz z Synaju)
20 sie 2016

Sumienie wzywa do skruchy

Sumienie wskazuje też, jak podnieść się z upadku, napomina upadłe serce i wzywa do skruchy, ukazuje środek zaradczy i przyjaźnie mu go podsuwa. (Filoteusz z Synaju) Modlitwa Jezusowa i historia medalika św. Benedykta – NOWOŚCI
12 sie 2016

Kto pragnie świętości?

Kto więc pragnie świętości, powinien usilnie wzywać Pana i wielbić Go oraz gorliwie przemieniać słowa w czyny. Jeśli z mocą poskramia on swoje zmysły, które mogą szkodzić duszy, zmagania serca będą lżejsze dla jego rozumu. (Filoteusz z Synaju) „Filokalia. Teksty o
11 sie 2016

Mistyczne wznoszenie

Dzięki kontemplacji i mistycznemu wznoszeniu, serce staje się przestrzenią dla nieogarnionego Boga. (Filoteusz z Synaju) Motywatory Ojca Leona, czyli „Młodość to nie tylko wiek. Młodość to stan ducha”
10 sie 2016

Uwaga i pokorna modlitwa

Podążajmy naprzód z pełną uwagą serca i czujnością duszy. Jeśli uwaga i pokorna modlitwa pozostają sprzęgnięte ze sobą na co dzień, podobne są do ognistego wozu Eliasza (2 Krl ,11), unosząc człowieka ku niebu. Co chcę przez to powiedzieć? Kto
7 sie 2016

Królestwo Boże

Ustawicznie szukajmy królestwa niebios wewnątrz serca (zob. Mt 6,33). Jeśli tylko oczyścimy oko naszego umysłu, znajdziemy ukryte w nas ziarno gorczycy (zob. Łk 13,19), perłę (zob. Mt 13,45), zaczyn (zob. Mt 13,33) i wszystko inne. Dlatego też Pan nasz Jezus Chrystus
6 sie 2016

Zwierciadło duszy

W każdej godzinie i w każdej chwili strzeżmy więc gorliwie swego serca, zachowując je wolnym od myśli, gdyż one zaciemniają zwierciadło duszy. Zwierciadło to zaś nosi w sobie odbicie i promienny obraz Jezusa Chrystusa, który jest mądrością i mocą Boga Ojca.
31 lip 2016

Trzymać się Chrystusa

Ze wszystkich sił trzymajmy się Chrystusa, by obronić się przed tymi, którzy ustawicznie usiłują wyrwać Go z duszy. Dbajmy, aby Jezus nie odsunął się od nas ze względu na natłok myśli w naszym sercu. Nie jest zaś możliwe trzymać się
29 lip 2016

Strzeż swego serca

Podobnie Mądrość: Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło (Prz 4,23). (Filoteusz z Synaju) Książki prawie za darmo – do 31 lipca – 50% taniej – SKORZYSTAJ
24 lip 2016

Przestrzeń serca

Otrzymaliśmy wezwanie do oczyszczenia swego wnętrza. Kiedy bowiem chmury zła opuszczą przestrzeń serca i zostaną rozproszone przez nieustanną uwagę, w czystości, niby na pogodnym niebie, możemy ujrzeć Jezusa, słońce sprawiedliwości. (Filoteusz z Synaju) Motywatory Ojca Leona – „Młodość to nie
23 lip 2016

Stan wstrzemięźliwości

Kiedy osiągniemy pewien stan wstrzemięźliwości, a więc powstrzymania się od jawnych grzechów, jakie dokonują się za pośrednictwem pięciu zmysłów, wówczas będziemy też mogli strzec serca wraz z Jezusem i otrzymać Jego światłość. Gdy będziemy Go gorąco pragnąć, doświadczymy też w umyśle
19 lip 2016

Śmierć przez grzech

Wojna widzialna zna bowiem także czas, potrzebny do ustawienia szyków. W tej (niewidzialnej walce o duszę) natomiast nagle, bez ostrzeżenia, uderzają główne oddziały w sam środek serca i zadają duszy śmierć przez grzech. (Filoteusz z Synaju) Refleksje mnicha kartuskiego –