serce Archiwum

31 lip 2017

Jeżeli zawsze trwa miłość, zawsze wołasz

Oziębienie miłości, to milczenie serca; rozpłomienienie miłości, to wołanie serca. Jeżeli zawsze trwa miłość, zawsze wołasz. Jeżeli zawsze wołasz, zawsze pragniesz, a jeśli pragniesz, wspominasz odpoczynek. Trzeba, żebyś zrozumiał, do kogo wznosi się krzyk twego serca. Rozważ też, jakie pragnienie powinno
25 lip 2017

Rozmowa z samym Bogiem

Modlitwa zatem, by użyć śmiałego wyrażenia, jest rozmową z samym Bogiem. Choćbyśmy przemawiali nawet szeptem lub samym milczeniem nie otwierając ust, w głębi duszy krzyczymy. Przecież Bóg słyszy bez żadnej przeszkody wewnętrzny głos naszego serca. (Klemens Aleksandryjski)
11 lip 2017

Zamieszkanie i obecność Chrystusa

Modlitwa „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” jest zamieszkaniem i obecnością Chrystusa, gdyż On jest w nas, gdy o Nim pamiętam. Przez pamięć zaś zamieszkuje On w naszym sercu i napełnia je radością, jak powiedziano: Wspomniałem na
10 lip 2017

Oczyszczenie serca

Modlitwa „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” oczyszcza serca, ponieważ wzywa i widzi Boga oraz czyni czystym tego, kto Go ogląda. Wypędza demony, bo w imię Jezusa były i są wypędzone wszystkie demony. (Św. Symeon z Tesalonik)
6 lip 2017

Boska modlitwa

Owa Boska modlitwa, czyli wzywanie naszego Zbawcy słowami: „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” – jest prośbą, oddaniem siebie i wyznaniem wiary. Pobudza Ducha Świętego, udziela Bożych darów, oczyszcza serca i wypędza demony. Jest obecnością Jezusa
3 lip 2017

Ciało i Krew Pana i Boga

Nic tak nie prowadzi do oczyszczenia naszej duszy i nie przyczynia się do oświecenia umysłu, uświęcenia ciała, przemienienia obu przez Boga, do nieśmiertelności i raczej do odrzucenia namiętności i demonów, albo dokładniej mówiąc, do zjednoczenia oraz świętej i nadprzyrodzonej więzi,
2 lip 2017

Ogień

Modlitwą serca, czystą i niezmąconą jest ta, z której, jak się mówi, pojawia się ciepło w sercu, zgodnie ze słowami: Serce w mym wnętrzu rozgorzało i podczas mego rozważania zapłonął w nim ogień. Jest to ogień, jaki Pan Jezus Chrystus
1 lip 2017

Nieustanna modlitwa w sercu

Owa nieustanna modlitwa w sercu i to, co się z nią wiąże, nie dokonuje się w sposób prosty i przypadkowy, po krótkim i małym wysiłku, chociaż czasami u niektórych mogło się to zdarzyć przez niewypowiedziane zrządzenie Boże. Trzeba wiele czasu i
30 cze 2017

Nie oddalać serca od Boga

Proszę was, nie oddalajcie waszych serc od Boga, ale wytrwajcie i strzeżcie je zawsze przez pamięć o Panu naszym Jezusie Chrystusie, aż Jego Imię zaszczepi się w waszych sercach, które nie będą już myśleć o niczym innym, jak tylko by Chrystus
29 cze 2017

Przebywać nieustannie z Imieniem Pana

Przebywaj zatem nieustannie z Imieniem Pana naszego Jezusa Chrystusa, by twe serce ogarnęło Pana i by On objął twe serce, i by tych dwoje stało się jednością. Nie da się jednak dokonać tego przez dzień czy dwa, wymaga to długiego
28 cze 2017

Imię naszego Pana

Gdy Imię naszego Pana Jezusa Chrystusa zstąpi do głębi ludzkiego serca, pokona panoszącego się w tych obszarach węża, zbawi duszę i obdarzy ją życiem. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi)
24 cze 2017

Modlitwa

Modlitwa winna być zanoszona z uwagą i czujnością w sercu, jak powiedziano, bez innych myśli, a więc bez jakichkolwiek wyobrażeń. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi)
23 cze 2017

Oświecenie Ducha Świętego

Pojawia się osobowe oświecenie Ducha Świętego w sercu, które się rodzi, jak powiedziano, z czystej i niezmąconej modlitwy serca. Występuje to jednak rzadko: zaledwie jeden na tysiąc stał się godny, by, za łaską Chrystusa, dojść do takiego stanu. (Kalikst i
21 cze 2017

Metoda

Wiedz też, bracie, że każda „metoda” (czy „reguła”, jeśli chcesz) i wszelkie inne działanie dlatego zostały ustalone i określone, ponieważ sami nie jesteśmy zdolni modlić się w naszym sercu w sposób czysty i skupiony. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Medytacja prowadzi
20 cze 2017

Modlitwa serca

Mówi Klimak: „Nocą oddawaj się głównie modlitwie (serca), mniej zaś psalmodii, w dzień natomiast czyń tak, jak siły ci na to pozwalają”. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Stań w prawdzie przed samym sobą
19 cze 2017

Modlitwa serca

Kiedy obudzisz się, oddaj chwałę Bogu, wezwij Go na pomoc i od razu zacznij pierwszą czynność: modlitwę serca, praktykując ją w sposób czysty i nierozproszony, przez godzinę. W tym czasie umysł jest zazwyczaj bardziej spokojny i niezmącony. Nakazano nam bowiem składać
10 cze 2017

Dar łez

Jeśli nie otrzymałeś jeszcze daru łez, walcz i proś pokornym sercem, aby je uzyskać. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Pustynne szlaki. Serce pustyni – ostatnia książka ojca Jana Pawła Konobrodzkiego OSB
5 cze 2017

Wzywanie na pomoc Pana

Gdy o zachodzie słońca wzywasz na pomoc Pana Jezusa Chrystusa, nieskończenie dobrego i potężnego, usiądź na swym łóżku, w cichej celi i bez światła, skup swój umysł, odwiedź go od naturalnego mu rozproszenia i błąkania się. Kieruj go powoli do wnętrza
2 cze 2017

Czyste i pełne skupienia wzywanie Jezusa

Umysł otrzymuje postęp przez stałe, czyste i pełne skupienia wzywanie Jezusa Chrystusa, czynione z wiarą w sercu. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Rola sakramentów u mnichów
28 maj 2017

Żądny wiedzy

Temu, kto żądny jest wiedzy, należy wyjaśnić: jeśli przyzwyczaimy nasz umysł, by wchodził w nas wraz z oddechem, wówczas dokładnie będziemy wiedzieć, że umysł, który wchodzi, nie wyjdzie, zanim nie oddali wszelkiej myśli i nie stanie się jednolity i wolny. Zanim
27 maj 2017

Pozostać w sercu

Błogosławiony ojciec Nicefor pragnął wreszcie by umysł, wraz z modlitwą wszedł do serca i tam zawsze pozostawał. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) „Modlitwa chrześcijańska” – e-book
22 maj 2017

Umysł w sercu

Powinieneś jednak pamiętać o tym, byś od momentu, gdy twój umysł znajdzie się w sercu, nie pozostawał milczącym i bezczynnym. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Przebaczenie jako lekarstwo – przeczytaj
21 maj 2017

Oddychanie

Ten Boży mąż (Nicefor), poza wieloma innymi stwierdzeniami opartymi na pisemnych świadectwach świętych autorów, mówi, co następuje: „Wiesz, że oddychamy powietrzem, które wdychamy i wydychamy, ze względu na serce…” (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Czytamy List św. Jakuba – posłuchaj konferencji ojca
20 maj 2017

Skupienie intelektu

Dobrą i, jak się wydaje, bardzo pożyteczną rzeczą jest przedstawienie najpierw naturalnej metody błogosławionego Nicefora. Wskazuje ona, jak wejść do serca drogą oddychania, usiłując w ten sposób doprowadzić do skupienia intelektu. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Medytacja chrześcijańska a inne medytacje –
17 maj 2017

Nieustanne mieć w pamięci Jego Imię

Nasi nauczyciele mądrze nauczają, by nieustanne mieć w pamięci i rozważać najświętsze i najsłodsze Jego Imię, nosić je wciąż w swym umyśle, w sercu i na ustach. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Jak praktykować modlitwę Jezusową?