serce Archiwum

24 cze 2017

Modlitwa

Modlitwa winna być zanoszona z uwagą i czujnością w sercu, jak powiedziano, bez innych myśli, a więc bez jakichkolwiek wyobrażeń. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi)
23 cze 2017

Oświecenie Ducha Świętego

Pojawia się osobowe oświecenie Ducha Świętego w sercu, które się rodzi, jak powiedziano, z czystej i niezmąconej modlitwy serca. Występuje to jednak rzadko: zaledwie jeden na tysiąc stał się godny, by, za łaską Chrystusa, dojść do takiego stanu. (Kalikst i
21 cze 2017

Metoda

Wiedz też, bracie, że każda „metoda” (czy „reguła”, jeśli chcesz) i wszelkie inne działanie dlatego zostały ustalone i określone, ponieważ sami nie jesteśmy zdolni modlić się w naszym sercu w sposób czysty i skupiony. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Medytacja prowadzi
20 cze 2017

Modlitwa serca

Mówi Klimak: „Nocą oddawaj się głównie modlitwie (serca), mniej zaś psalmodii, w dzień natomiast czyń tak, jak siły ci na to pozwalają”. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Stań w prawdzie przed samym sobą
19 cze 2017

Modlitwa serca

Kiedy obudzisz się, oddaj chwałę Bogu, wezwij Go na pomoc i od razu zacznij pierwszą czynność: modlitwę serca, praktykując ją w sposób czysty i nierozproszony, przez godzinę. W tym czasie umysł jest zazwyczaj bardziej spokojny i niezmącony. Nakazano nam bowiem składać
10 cze 2017

Dar łez

Jeśli nie otrzymałeś jeszcze daru łez, walcz i proś pokornym sercem, aby je uzyskać. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Pustynne szlaki. Serce pustyni – ostatnia książka ojca Jana Pawła Konobrodzkiego OSB
5 cze 2017

Wzywanie na pomoc Pana

Gdy o zachodzie słońca wzywasz na pomoc Pana Jezusa Chrystusa, nieskończenie dobrego i potężnego, usiądź na swym łóżku, w cichej celi i bez światła, skup swój umysł, odwiedź go od naturalnego mu rozproszenia i błąkania się. Kieruj go powoli do wnętrza
2 cze 2017

Czyste i pełne skupienia wzywanie Jezusa

Umysł otrzymuje postęp przez stałe, czyste i pełne skupienia wzywanie Jezusa Chrystusa, czynione z wiarą w sercu. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Rola sakramentów u mnichów
28 maj 2017

Żądny wiedzy

Temu, kto żądny jest wiedzy, należy wyjaśnić: jeśli przyzwyczaimy nasz umysł, by wchodził w nas wraz z oddechem, wówczas dokładnie będziemy wiedzieć, że umysł, który wchodzi, nie wyjdzie, zanim nie oddali wszelkiej myśli i nie stanie się jednolity i wolny. Zanim
27 maj 2017

Pozostać w sercu

Błogosławiony ojciec Nicefor pragnął wreszcie by umysł, wraz z modlitwą wszedł do serca i tam zawsze pozostawał. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) „Modlitwa chrześcijańska” – e-book
22 maj 2017

Umysł w sercu

Powinieneś jednak pamiętać o tym, byś od momentu, gdy twój umysł znajdzie się w sercu, nie pozostawał milczącym i bezczynnym. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Przebaczenie jako lekarstwo – przeczytaj
21 maj 2017

Oddychanie

Ten Boży mąż (Nicefor), poza wieloma innymi stwierdzeniami opartymi na pisemnych świadectwach świętych autorów, mówi, co następuje: „Wiesz, że oddychamy powietrzem, które wdychamy i wydychamy, ze względu na serce…” (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Czytamy List św. Jakuba – posłuchaj konferencji ojca
20 maj 2017

Skupienie intelektu

Dobrą i, jak się wydaje, bardzo pożyteczną rzeczą jest przedstawienie najpierw naturalnej metody błogosławionego Nicefora. Wskazuje ona, jak wejść do serca drogą oddychania, usiłując w ten sposób doprowadzić do skupienia intelektu. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Medytacja chrześcijańska a inne medytacje –
17 maj 2017

Nieustanne mieć w pamięci Jego Imię

Nasi nauczyciele mądrze nauczają, by nieustanne mieć w pamięci i rozważać najświętsze i najsłodsze Jego Imię, nosić je wciąż w swym umyśle, w sercu i na ustach. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Jak praktykować modlitwę Jezusową?
12 maj 2017

Zachwyt nadprzyrodzonym światłem

Kiedy umysł człowieka zachwyca się nadprzyrodzonym światłem i jest oświecony blaskiem Bożego poznania, wtedy jego serce staje się pogodne i łagodne, i objawia owoce działania Ducha Świętego: radość, pokój, cierpliwość, dobroć, uprzejmość, miłość, pokorę. Jego dusza zaś cieszy się niewymowną radością. (św.
27 kwi 2017

Twarde serce

Zły duch czyn też twardym serce i zaciemnia je. (św. Maksym Kausokalybos) Wspieraj projekt FILOKALIA
22 kwi 2017

Zachwycenie w Bogu

Grzegorz powiedział: „Proszę cię, powiedz mi, co twój umysł widzi swymi duchowymi oczyma w chwili, gdy zachwycony jest w Bogu? I czy może on wówczas wznosić modlitwę razem z sercem?” Święty Maksym odpowiedział: „Nie jest w stanie. Kiedy bowiem przez modlitwę łaska
21 kwi 2017

Duchowy wzrok

Grzegorz powiedział: „Proszę cię, powiedz mi, co twój umysł widzi swymi duchowymi oczyma w chwili, gdy zachwycony jest w Bogu? I czy może on wówczas wznosić modlitwę razem z sercem?” Święty Maksym odpowiedział: „Nie jest w stanie. Kiedy bowiem przez modlitwę łaska
19 kwi 2017

Modlitwa umysłu

Boski Grzegorz z Synaju spotkał świętego Maksyma i rozmawiał z nim. Mówił między innymi: „Mój najczcigodniejszy ojcze, proszę cię, powiedz mi, czy posiadasz modlitwę umysłu?”. On uśmiechnął się i odparł: „Przed tobą, wielebny ojcze, nie będę ukrywał cudu, jaki uczyniła mi
10 kwi 2017

Prawe serce szuka doznania

Prawe serce, mówi Salomon, szuka doznania (Prz 15,14). Wszyscy ojcowie starają się je osiągnąć, mówiąc: „Duchowy rozum z pewnością przyswaja sobie duchowe doznanie. Nie powinniśmy przestać go szukać, gdy jest ono w nas i poza nami”. (św. Grzegorz Palamas) Komentarz
9 kwi 2017

Królestwo niebios jest w nas

Jeżeli, jak mówi psalmista, wszelka chwała córy królewskiej jest wewnątrz (pS 45,14), to dlaczego mielibyśmy jej szukać na zewnątrz? Jeśli, jak głosi Apostoł, Bóg wysłał do serc naszych Ducha, który woła: „Abba, Ojcze” (Ga 4,6), to jakże nie mamy modlić
8 kwi 2017

Tron łaski

Makary, który słusznie nosi takie imię (tj. Błogosławiony), dodaje: „Tam zatem należy patrzeć, by doświadczyć, czy przez łaskę zostały wypisane prawa Ducha”. Tam, to znaczy gdzie? W główny ludzki narząd, na tron łaski, gdzie mieści się rozum i wszystkie myśli duszy, a
7 kwi 2017

Kontrolować rozum

Gdy zaś usiłujemy kontrolować nasz rozum i doskonalić go poprzez zachowanie dokładnej czujności, w jaki sposób to czynimy? Czy moglibyśmy sprawować tę kontrolę, jeśli nie skupimy naszego rozumu, który przez zmysły rozprasza się na zewnątrz i jeśli nie sprowadzimy go do
6 kwi 2017

Siedziba myśli

Tak nauczał wielki Makary: „Serce kieruje całym organizmem. Kiedy bowiem łaska ogarnie wszystkie obszary serca, wówczas panuje ono nad wszelkimi myślami i członkami. W nim właśnie znajduje się rozum i wszystkie myśli duszy”. Nasze serce stanowi zatem siedzibę myśli i pierwszy
5 kwi 2017

Rozum pozostaje w sercu

My sami zaś jesteśmy przekonani, że nasz rozum nie znajduje się wewnątrz nas, jakby w naczyniu, ponieważ jest bezcielesny, ani na zewnątrz nas, gdyż związany jest z ciałem. Pozostaje on natomiast w sercu, jak w jakimś organie. Nie poucza o tym