Wdzięczność wobec Boga i szlachetne zachowanie wyrastają z życia ludzkiego, które podoba się Stwórcy. Owoce ziemi nie dojrzewają w ciągu jednej godziny: do tego potrzeba czasu, deszczu i troskliwości. Podobnie, rezultaty działania człowieka pojawiają się dzięki ascezie,