rozum Archiwum

29 kwi 2017

Wzbudzić strach i lęk

Zły duch wzbudza strach, lęk i pychę. Zatrważa oczy i mąci rozum. Rozdrażnia całe ciało. (św. Maksym Kausokalybos) O grzechu i pokucie u św. Jana Kasjana
28 kwi 2017

Wzbudzenie strachu i lęku

Zły duch wzbudza strach, lęk i pychę. Zatrważa oczy i mąci rozum. Rozdrażnia całe ciało. (św. Maksym Kausokalybos) O modlitwie według Katechizmu Kościoła Katolickiego
14 kwi 2017

Opanowanie umysłu

Ci, którzy właśnie przystąpili do tej duchowej walki, widzą, że ich rozum, zaledwie zostaje skupiony, wciąż się rozprasza. Nieustannie muszą więc oni sprowadzać go do siebie. Z braku doświadczenia nie wiedzą, że opanowanie umysłu jest czymś najtrudniejszym w dążeniu do
12 kwi 2017

Nieomylna droga

„Rozum bowiem – mówi wielki Bazyli – nie rozprasza się kierując się ku rzeczom zewnętrznym”. Widzisz więc, że on może wychodzić? A jeśli wychodzi, trzeba, aby wrócił. Dlatego autor ten dodaje: „Powraca do siebie i przez siebie samego wznosi się do
10 kwi 2017

Prawe serce szuka doznania

Prawe serce, mówi Salomon, szuka doznania (Prz 15,14). Wszyscy ojcowie starają się je osiągnąć, mówiąc: „Duchowy rozum z pewnością przyswaja sobie duchowe doznanie. Nie powinniśmy przestać go szukać, gdy jest ono w nas i poza nami”. (św. Grzegorz Palamas) Komentarz
9 kwi 2017

Królestwo niebios jest w nas

Jeżeli, jak mówi psalmista, wszelka chwała córy królewskiej jest wewnątrz (pS 45,14), to dlaczego mielibyśmy jej szukać na zewnątrz? Jeśli, jak głosi Apostoł, Bóg wysłał do serc naszych Ducha, który woła: „Abba, Ojcze” (Ga 4,6), to jakże nie mamy modlić
7 kwi 2017

Kontrolować rozum

Gdy zaś usiłujemy kontrolować nasz rozum i doskonalić go poprzez zachowanie dokładnej czujności, w jaki sposób to czynimy? Czy moglibyśmy sprawować tę kontrolę, jeśli nie skupimy naszego rozumu, który przez zmysły rozprasza się na zewnątrz i jeśli nie sprowadzimy go do
6 kwi 2017

Siedziba myśli

Tak nauczał wielki Makary: „Serce kieruje całym organizmem. Kiedy bowiem łaska ogarnie wszystkie obszary serca, wówczas panuje ono nad wszelkimi myślami i członkami. W nim właśnie znajduje się rozum i wszystkie myśli duszy”. Nasze serce stanowi zatem siedzibę myśli i pierwszy
5 kwi 2017

Rozum pozostaje w sercu

My sami zaś jesteśmy przekonani, że nasz rozum nie znajduje się wewnątrz nas, jakby w naczyniu, ponieważ jest bezcielesny, ani na zewnątrz nas, gdyż związany jest z ciałem. Pozostaje on natomiast w sercu, jak w jakimś organie. Nie poucza o tym
23 mar 2017

Królewska przychylność

Ten, kto chce otrzymać królewską przychylność, może to czynić w trojaki sposób: prosi słowami, pozostaje w ciszy albo też pada do nóg tego, który może mu pomóc. Także czysta modlitwa zespala w sobie umysł, rozum i ducha: rozumem wzywa Imię,
19 mar 2017

Zgodność i zjednoczenie

Modlitwa, polegająca na powtarzaniu Imienia Bożego, staje się zgodnością i zjednoczeniem umysłu, rozumu i duszy. Powiedziano bowiem: Gdzie dwaj albo trzej zebrali się w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,20). W ten sposób modlitwa przywołuje władze duszy podzielone przez
10 mar 2017

Przyzwyczajenia

Często można „przebiegać” słowa modlitwy, umysł zaś nie postępuje za nią, nie jest skupiony na Bogu, z którym podejmuje rozmowę w modlitwie. Rozum zostaje odwrócony przez inne pojęcia. Wymawia wówczas słowa modlitwy jedynie z przyzwyczajenia, umysł zaś oddala się od
7 mar 2017

Oddawać cześć Bogu

Kiedy zaś umysł, rozum i duch korzą się przed Bogiem – pierwszy przez uwagę, drugi przez wzywanie, trzeci przez skruchę i miłość –to cały człowiek wewnętrzny oddaje Mu cześć, zgodnie z przykazaniem: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem (Łk
6 mar 2017

Skrucha

Gdy umysł i rozum zwracają się ku Stwórcy przez intensywną uwagę i żarliwe błaganie, wtedy w duszy pojawia się skrucha. (Teoleptos z Filadelfii) 116 apoftegmatów do słuchania – wejdź tutaj
12 paź 2016

Stopnie

Kiedy jednak poprzez nawrócenie i skruchę, oczy duszy zostaną odsłonięte, widzi ona w sposób czysty, słyszy dzięki poznawaniu i pojmuje rozumem. W swym sercu ustanowił stopnie (Ps 83,6), po których wznoszą się myśli. Wtedy zaczyna doświadczać ich słodyczy i osiąga coraz
12 sie 2016

Kto pragnie świętości?

Kto więc pragnie świętości, powinien usilnie wzywać Pana i wielbić Go oraz gorliwie przemieniać słowa w czyny. Jeśli z mocą poskramia on swoje zmysły, które mogą szkodzić duszy, zmagania serca będą lżejsze dla jego rozumu. (Filoteusz z Synaju) „Filokalia. Teksty o
5 cze 2016

Ścieżka rozumu

Pobożność jest ścieżką rozumu, a więc drogą umysłu i myśli. (Hezychiusz z Synaju) Lekarstwo na DEPRESJĘ – to takie proste… przeczytaj felieton Notkera Wolfa OSB
12 maj 2016

Wyciszenie serca i rozumu

Wielki Dawid, doświadczony w sprawach duchowych, powiedział: Moc moją przy Tobie zachowam (Ps 59,10). Owa moc to wyciszenie serca i rozumu, które rodzi wszystkie cnoty. Jesteśmy w stanie tę moc w sobie zachować dzięki pomocy Pana, który daje nam przykazania. (Hezychiusz
28 kwi 2016

Czysty rozum

Każda myśl wchodzi do serca poprzez wyobrażenie jakichś rzeczy zmysłowych. Kiedy zaś umysł jest całkowicie wolny od wszelkich myśli i od wywołanych przez nie wyobrażeń, wówczas oświeca go błogosławione światło Boskości. Cały ten blask ukaże się czystemu rozumowi, o ile nie
17 lut 2016

Wyobrażenia

Rozum dostrzega również, jaką postać wyrzeźbiły demony i wzniosły niby posągi, usiłując omamić rozum wyobrażeniami. (Hezychiusz z Synaju) I odcinek rekolekcji wielkopostnych „Odkryć Boże miłosierdzie”
7 kwi 2015

Trzeba całkowicie oczyścić umysł

Trzeba, byś przez wyciszenie całkowicie oczyścił umysł i dał mu stałe zajęcie duchowe. Jak oko zwraca się w stronę przedmiotów dostrzegalnych zmysłami i zachwyca się ich widokiem, tak czysty umysł kieruje się w stronę rzeczywistości dostępnej jedynie rozumowi. Pod wpływem duchowej
30 gru 2014

Rozważać Święte Imię

Ci bowiem, którzy w swym sercu nieustannie rozważają święte i chwalebne Imię Jezus, mogą kiedyś ujrzeć także światło rozumu. (Diadoch z Fotyki) historia Modlitwy Jezusowej – przeczytaj
28 gru 2014

Zamknąć drogi rozpraszania się rozumu

Kiedy przez pamięć o Bogu zamkniemy wszystkie drogi rozpraszania się rozumu, wymaga on od nas koniecznie jakiegoś czynu, który zadowoliłby potrzebę jego działania. (Diadoch z Fotyki)
20 sie 2014

Wewnętrzne rozważanie

Pismo często wskazuje, iż powinniśmy strzec zmysłów duszy. Trzeba, by wola mnicha poddana była prawu Bożemu, a umysł kierował wszystkim, co podporządkowane jest władzy umysłu: wszelkimi poruszeniami duszy, szczególnie gniewem i pożądaniami – one bowiem rzeczywiście podlegają rozumowi. Wówczas postępujemy cnotliwie i
15 kwi 2014

Staraj się być pełen miłości

Czyń dobro temu, kto wyrządził ci zło, a będziesz miłowany przez Boga. Nie oskarżaj przed nikim swego nieprzyjaciela. Staraj się być pełen miłości, opanowania, wytrwałości, wstrzemięźliwości. Na tym bowiem polega poznanie Stwórcy, by naśladować Go swą pokorą