rozmyślanie Archiwum

26 sty 2016

Najlepsza cząstka

Pamiętaj, byś podczas modlitwy nie rozmyślał o potrzebnych ci rzeczach, nawet z dziedziny duchowej; w przeciwnym razie stracisz najlepszą cząstkę. (św. Jan Klimak) czytamy św. Jana Kasjana [cz.1] – przeczytaj
27 lis 2014

Strzec dobrego zajęcia

Ze względu na to, ukochany synu, iż przez łaskę Chrystusa z natury dane ci jest zrozumienie, zawsze strzeż w sobie owego rozmyślania i dobrego zajęcia. (św. Marek Eremita) Lectio Divina. Boże czytanie – skorzystaj
13 sie 2014

Uzyskanie czystości serca i duszy

Jest więc rzeczą stwierdzoną, że nieznajomość nauk nikogo nie wyklucza z osiągnięcia doskonałości oraz że brak wykształcenia nie stanowi przeszkody dla uzyskania czystości serca i duszy. Istnieje bowiem środek bardzo krótki: werset Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu; Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu!
9 sie 2014

Osiągnięcie wewnętrznego pokoju

Istnieją trzy rzeczy, które przyczyniają się do osiągnięcia wewnętrznego pokoju: czuwanie, rozmyślanie i modlitwa. Praktykując je, użyjcie pilności i wytrwałości, a dadzą one duszy siłę i stałość. (św. Jan Kasjan)
4 sie 2014

Nieprzerwane rozmyślanie

I tak, w nieustannych modłach, powtarzajmy werset Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu; Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu!: w nieszczęściu – abyśmy zostali wybawieni, w chwilach powodzenia – aby one przetrwały i byśmy my nie unosili się pychą. O wersecie tym, jak mówię,