Na modlitwie nie powinieneś mówić do Boga nic więcej nad to: Wybaw mnie od Złego. Niech się spełni wola Twoja wobec mnie. Myśl twoja niech będzie obecna przed Bogiem i niech pozostaje na rozmowie z Nim. (Św. Barsanufiusz i Jan