Modlitwa jest rozmową umysłu z Bogiem. W jakim więc stanie musi znajdować się umysł, by mógł bezpowrotnie wznosić się ku Stwórcy i rozmawiać z Nim bez żadnego pośrednika? Mojżesz nie mógł zbliżyć się do krzewu gorejącego na