rozkosze Archiwum

19 sty 2015

Nierozumne rozkosze

Szatan także później /po chrzcie/ wywiera nacisk na duszę, jak czynił to przedtem, a często nawet jeszcze mocniej. Dzieje się tak nie dlatego, że pozostaje tam razem z łaską – nie może tak być! – lecz, poprzez uległość ciała, niejako rozpala
19 gru 2014

Przebywanie w swym sercu

Ten, kto wciąż przebywa w swym sercu, wyzbywa się wszelkich uciech i rozkoszy ziemskiego życia. (Diadoch z Fotyki) mądrość Ojców Pustyni – Apoftegmaty, t.1
17 paź 2014

Jak czynić dobro?

Niektórzy mówią: „Nie możemy czynić dobra, jeśli nie otrzymamy mocy i łaski Ducha Świętego”. Zawsze jednak są to ci, którzy dobrowolnie pogrążyli się w rozkoszach i uważając, że są zostawieni bez pomocy, domagają się tego, co jest zależne od ich samych. (św.