radość Archiwum

20 lip 2017

Modlitwa Imienia Jezus

Niech zatem każdy wierny ustawicznie mówi zarówno w swym umyśle jak i mową tę modlitwę Imienia Jezus. Gdy przebywa w domu i podczas podróży, kładąc się spać i wstając ze snu (zob. Pwt 6,6–7), gdy mówi lub coś czyni, niech
12 maj 2017

Zachwyt nadprzyrodzonym światłem

Kiedy umysł człowieka zachwyca się nadprzyrodzonym światłem i jest oświecony blaskiem Bożego poznania, wtedy jego serce staje się pogodne i łagodne, i objawia owoce działania Ducha Świętego: radość, pokój, cierpliwość, dobroć, uprzejmość, miłość, pokorę. Jego dusza zaś cieszy się niewymowną radością. (św.
4 mar 2017

Wspomnieć na Pana

Nieustannej pamięci o Bogu towarzyszy miłość i radość. Powiedziano bowiem: Wspomniałem na Boga i rozradowałem się (Ps 77,4). (Teoleptos z Filadelfii)
25 sty 2017

Poddanie się Bogu

Gdy umysł odszedł od Boga i oddzielił się od Niego, wiedziony jest w różne strony niczym więzień. Nie może zatrzymać się, chyba że przez poddanie się Bogu. Nie potrafi spocząć inaczej, jak tylko wtedy, gdy trwa przy Panu i
3 maj 2016

Dawca pokoju

Dusza, napełniona przez Jezusa dobrodziejstwami i słodyczą, z weselem i miłością wielbi swego Dobroczyńcę. Dziękuje Dawcy pokoju i wzywa Go z wielką radością. Swym umysłem widzi w swym wnętrzu Tego, który rozprasza złudne twory demonów. (Hezychiusz z Synaju)
1 maj 2016

Radość i pokój

Nieustanne wzywanie Jezusa, które idzie w parze z gorącym i radosnym pragnieniem Go, powoduje, że przestrzeń serca napełnia się radością i pokojem. Wszystko to dzięki natężonej uwadze wewnętrznej.(Hezychiusz z Synaju)
4 paź 2015

Karmić się modlitwami

Błogosławiony ten, kto w tym życiu, dniem i nocą, karmi się i poi, ciągle nienasycony, modlitwami i psalmami oraz umacnia się chwalebną lekturą Pisma. Gdy tak czyni, otrzyma trwałą radość w przyszłym świecie. (Jan z Karpatos)
2 wrz 2015

Pokusy i utrapienia

Nie jest możliwe, by człowiek doświadczany przez pokusy, mógł przejść przez nie bez utrapień. Później jednak ci, którzy doznawali w swych sercach trudu i udręki, będą napełnieni wielką radością, słodkimi łzami i Bożymi myślami. (Jan z Karpatos) Poznaj osiem duchów
25 sie 2015

Wysławiać Pana

Radość łączmy jednak z bojaźnią Bożą, jak napisano: Wysławiajcie Pana z drżeniem. Także niewiasty, które były wraz z Marią, oddaliły się od grobu [Pana] z bojaźnią i wielką radością. My również kiedyś wybiegniemy z grobu naszego umysłu z trwogą i
23 sie 2015

Nie rozpaczać

Nigdy nie rozpaczajmy, lecz przechodźmy przez życie będąc dobrej myśli, pamiętając o weselu i radości, jakie nam ono daje. (Jan z Karpatos) o projekcie FILOKALIA – poznaj V tom pism duchowych
22 sie 2015

Wielka radość

Powiedziano: Zwiastuję wam wielką radość, która będzie udziałem całego ludu. Chodzi o radość całego ludu, a nie tylko jego części. A także: Niech cała ziemia Cię wielbi i niech Ci śpiewa i winna to czynić nie tylko część ziemi. Śpiewają
18 kwi 2015

Nieustanna modlitwa

Dzięki nieustannej modlitwie i rozważaniu Pisma Świętego, otwierają się bowiem rozumne oczy duszy, które widzą władcę Potęg. Dusza zaś zostaje ogarnięta wielką radością i gorącym pragnieniem. (O abba Filemonie)
2 kwi 2015

Oddać się kontemplacji

W grocie tej pozostawał przez długi czas. Splatał sznury, a z nich kosze, które zanosił szafarzowi, by otrzymać od niego trochę pożywienia. Całymi dniami nie jadł niczego poza chlebem z solą. Tak żyjąc, nie troszczył się o ciało. Oddawał się
10 mar 2015

Nie ustępuj

Nie ustępuj, bracie, i nie załamuj się, byłaby to bowiem wielka radość szatana. (Św. Barsanufiusz i Jan z Gazy) Ojciec Leon z okazji Dnia Kobiet przeczytaj
7 mar 2015

Okażmy żal i skruchę

Płaczmy, byśmy mogli się śmiać. Smućmy się, abyśmy otrzymali radość, okażmy żal i skruchę, byśmy byli pocieszeni. (Św. Barsanufiusz i Jan z Gazy) Post jako walka z namiętnościami i wadami – sprawdź to
20 paź 2014

Łaska ukryta jest w pouczeniach bliźniego

Łaska bywa też ukryta w pouczeniach, jakie daje nam bliźni. Niekiedy towarzyszy myślom podczas lektury i w naturalny sposób uczy rozum prawdy. Jeśli tylko nie ukryjemy talentu, a więc naszego udziału w rozwoju łaski, naprawdę wejdziemy do radości Pana. (św. Marek Eremita)
2 sie 2014

Nawiedzenie Ducha Świętego

Innym razem spostrzegam, że dzięki nawiedzeniu Ducha Świętego odzyskałem właściwy kierunek duszy, stałość umysłu i żarliwość serca wraz z niewysłowioną radością i duchowym zachwytem. Poznaję, że zaczyna ogarniać mnie bogactwo duchowych myśli, przez oświecenie Pańskie odsłaniają mi się nagle najgłębsze i nigdy dotąd