Jeśli stając do modlitwy, doznajesz radości większej niż wszystko inne, wówczas prawdziwie znalazłeś modlitwę. (Ewagriusz z Pontu)