Pragnienie mądrości gardzi lękiem, a radość poznania usuwa smutek. (Talazjusz z Libii) jak się cieszyć życiem? najlepszym przykładem jest Ojciec Leon Knabit OSB