Oczyścić się we krwi Chrystusa z wszelkich brudów ciała i ducha, i wciąż dopełniać własnego uświęcenia, postępując w bojaźni Bożej i miłości Chrystusa, i nie mieć ani skazy, ani zmarszczki ani nic podobnego, ale być świętym i