pseudo-makary egipski Archiwum

30 cze 2014

Nie bądź opieszały

Tego, kto jest opieszały w modlitwie, lekkomyślny i niedbały w posługiwaniu braciom czy w innym dziele poświęconym Bogu, Apostoł wyraźnie nazywa leniwym i uznaje za niegodnego, by jadł chleb. Powiedział bowiem: Kto nie chce pracować, ten niech
18 cze 2014

Wewnętrzna walka i niestrudzony wysiłek

Kto trwa na modlitwie, a więc wybrał zasadnicze ludzkie zajęcie, powinien też podjąć zdecydowaną wewnętrzną walkę i niestrudzony wysiłek. Przeciwko wytrwałości staną bowiem liczne przeszkody stawiane przez zło: senność, zniechęcenie, ociężałość ciała, rozbieganie myśli, niestałość umysłu, wewnętrzne
17 cze 2014

Czuwaj i módl się

Zgodnie z wezwaniem Chrystusa, święty Apostoł uczy, iż należy modlić się nieustannie i że trzeba trwać na modlitwie. Pan zaś powiedział: O ileż bardziej Bóg weźmie w obronę tych, którzy dniem i nocą wołają do Niego?, i:
16 cze 2014

Czujność i trzeźwość podczas modlitwy

Jak modlitwa przewyższa inne dzieła, tak również człowiek, który jest w niej rozmiłowany, musi wykazać więcej trudu i troski, by niespostrzeżenie nie wkradło się zło. Szatan bowiem większymi pokusami atakuje tych, co zabiegają o większe dobro. Muszą
15 cze 2014

Królestwo Boże jest wewnątrz Ciebie

Czymś najważniejszym wśród wszystkich właściwych dążeń jest wytrwałość w modlitwie; ona jest także szczytem dobrych czynów. Dzięki tej wytrwałości zyskujemy również inne cnoty. Bóg bowiem, kiedy tylko Go przyzywamy, wyciąga ku nam swą pomocną dłoń. Ci, którzy