Liturgia świętego starca była następująca: w nocy recytował on cicho cały Psałterz i hymny, a także fragment z Ewangelii. Potem siadał w skupieniu, szepcząc: „Panie, zmiłuj się!”. Słowa te powtarzał tak długo i intensywnie, aż nie mógł wydobyć z siebie głosu. (O abba Filemonie)