psalmy Archiwum

9 mar 2017

Utrata świadomości

Zdarza się, że gdy ustami śpiewa się psalmy, umysł może unosić się gdzie indziej, rozproszony przez różne doznania i rzeczy. W takiej sytuacji traci się świadomość śpiewu psalmów. (Teoleptos z Filadelfii) Święci przypominają ogród… Posłuchaj apoftegmatu
15 sty 2017

Rozważania w samotności

Pytano niegdyś wielkiego Barsanufiusza, w jaki sposób modlić się psalmami. Starzec odpowiedział: „Modlitwy odmawiane w danych porach dnia (godziny) i hymny należą do tradycji Kościoła i są dobre, by stosował je cały lud. Pustelnicy ze Sketis natomiast nie recytują psalmów ani nie
7 lis 2016

Pragnienie pojednania z Bogiem

Następnie przychodzi intensywna modlitwa psalmami. Gdy bowiem namiętności zostają uśmierzone i osłabione poprzez przeciwstawianie się serca, umysł rozpala pragnienie pojednania z Bogiem. Wówczas umysł, pełen mocy i praktykujący uwagę, ściga i wypędza myśli, które powiewają na powierzchni serca. I ponownie oddaje się
3 lis 2016

Wzrastanie

Drugi stopień, czyli wzrastanie oznaczające przejście z wieku chłopięcego do duchowego młodzieńca, stanowi skupienie się na śpiewie psalmów. Gdy bowiem namiętności zostają uśpione i uśmierzone, psalmodia jest radością ust i nabiera wartości u Boga. Nie można bowiem śpiewać Panu na ziemi
30 wrz 2016

Siła pragnienia

Nie przedkładaj odpoczynku ciała nad pożytek duszy, myśląc, że odmawianie psalmów trwa długo i że pora jest późna. Zatrzymaj się w tym miejscu, w którym umysł został zniewolony. Jeśli zdarzy się to na końcu psalmu, znów zacznij go ochoczo od
29 wrz 2016

Dostąpić łaski płynącej z modlitwy

Szatan sugeruje także, że pora jest późna, a modlitwa długa. Chce przez to wprowadzić pośpiech i zniechęcenie, i pozbawić nas skutków modlitwy. Przeciwstaw się jednak temu odważnie. Wtedy tym wolniej recytuj psalmy, aby przez rozważanie kolejnych wersetów dostąpić łaski płynącej z
28 wrz 2016

Przebiegłość szatana

Gdy się modlisz lub śpiewasz Panu psalmy, zważaj na przebiegłość szatana. Podstępnie chce on bowiem odwieść duszę od treści modlitw… (Niketas Stetatos) Posłuchaj fragmentów z audiobooka „Modlitwa Jezusowa”
26 wrz 2016

Jakość modlitwy

Gdzie widoczne są owoce działania Ducha Świętego, tam można mówić o jakości modlitwy. A gdzie jest jakość modlitwy przy śpiewie psalmów, tam jej długie trwanie staje się bardzo pożyteczne. (Niketas Stetatos) Poznaj historię modlitwy Jezusowej – audiobook już jest
25 wrz 2016

Łzy skruchy

Smak łez skruchy jest tak słodki, że ci, którzy mają dar łez, zapominają nawet o pożywieniu ciała. Takie jest oddziaływanie modlitwy, jakiego dostępują dusze, które prawdziwie modlą się psalmami. (Niketas Stetatos)
4 paź 2015

Karmić się modlitwami

Błogosławiony ten, kto w tym życiu, dniem i nocą, karmi się i poi, ciągle nienasycony, modlitwami i psalmami oraz umacnia się chwalebną lekturą Pisma. Gdy tak czyni, otrzyma trwałą radość w przyszłym świecie. (Jan z Karpatos)
31 maj 2015

Nieustanna modlitwa

Pismo Święte nie nakazuje niczego niemożliwego. Apostoł śpiewał psalmy, czytał i usługiwał, a jednak modlił się nieustannie. Można stwierdzić, że ktoś nieustannie się modli, kiedy z wielką czcią i miłością przylgnie do Boga oraz gdy we wszystkim, co robi i co mu
30 kwi 2015

Zawsze zanosić wezwanie do Pana

Zawsze jednak, kiedy śpisz i wstajesz, kiedy jesz i pijesz czy kogoś spotykasz, niech twoje serce w swych myślach, w skrytości rozważa psalmy, albo też zanosi wezwania: «Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną». (O abba Filemonie) czotka 100-tka
21 kwi 2015

Nieprzerwana modlitwa

I tak, codziennie trwał na nieprzerwanej modlitwie i śpiewie psalmów, umacniając się kontemplacją rzeczywistości niebieskiej. Jego umysł zaś często wznosił się wówczas do tego stopnia, że nie wiedział, czy jeszcze przebywał na ziemi. (O abba Filemonie) uśmiechnij się i czytaj Pismo Święte słowo
31 mar 2015

Modlitwa a zatwardziałość serca

Pytanie: Kiedy się modlę albo odmawiam psalmy i z powodu zatwardziałości mego serca nie uświadamiam sobie, co znaczą wymawiane słowa, jaki mam z tego pożytek? Odpowiedź: Jeśli nawet ty sobie tego nie uświadamiasz, uświadamiają to sobie demony, które słyszą twą
30 mar 2015

W jaki sposób można nieustannie się modlić?

Pytanie: W jaki sposób można nieustannie się modlić? Odpowiedź: Jeżeli ktoś jest sam, powinien modlić się słowami psalmów: ustami i sercem. Jeżeli zaś znajdzie się wśród ludzi w miejscu publicznym, nie potrzeba ustami wypowiadać słów psalmów, lecz modlić się samą
23 mar 2015

Bóg zna serca

Gdy trwasz na modlitwie psalmów albo przebywasz z ludźmi, i zaczniesz wzywać Imienia Bożego, nie myśl, że Go nie wzywasz, jeśli nie wymawiasz Imienia ustami. Przypomnij sobie, że On zna serca i patrzy na serce. Wzywaj więc Jego Imienia w
26 lut 2015

To należało czynić, a tamtego nie opuszczać

Pytanie: Czy powinienem oddawać się modlitwie: „Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną”, czy raczej powtarzać z pamięci fragmenty Bożego Pisma i odmawiać psalmy? Odpowiedź: Należy czynić obie rzeczy, trochę jedną i trochę drugą. Napisano bowiem: To należało czynić,
11 lut 2015

Trwać stosownie do swych sił

Gdy dostrzeżesz w swoim sercu skruchę to w śpiewie psalmów, w składaniu dziękczynienia i wezwaniach Kyrie eleison, trwaj stosownie do swych sił. I nie obawiaj się. Bo dary Boże są nieodwołalne. (Św. Barsanufiusz i Jan z Gazy) wyjątkowa koszulka „Jestem
17 sty 2015

Gdy jest przygnębienie

Kiedy jednak przygniata nas przygnębienie, należy śpiewać psalmy głosem nieco mocniejszym, tak, by tony duszy rozbrzmiewały radosną nadzieją i by ciężka chmura została rozproszona powiewem melodii. (Diadoch z Fotyki) posłuchaj chorału gregoriańskiego wejdź do księgarni on-line
15 sty 2015

Kiedy dusza modli się w sercu

Gdy jednak pozostaje pod działaniem Ducha Świętego, odmawia psalmy z całym spokojem i słodyczą, i modli się jedynie w sercu. (Diadoch z Fotyki) teksty o modlitwie serca – wejdź do księgarni on-line
14 sty 2015

Kiedy dusza pragnie modlić się na głos

Kiedy dusza pełna jest swych naturalnych dóbr, wtedy też donośniej śpiewa psalmy i więcej pragnie modlić się na głos. (Diadoch z Fotyki) komentarz biblijny do hymnów i pieśni – kliknij tutaj
28 kwi 2014

Skupienie podczas modlitwy

Gdy ręce są zajęte przy pracy, trzeba posługiwać się mową, jeśli to przynosi pożytek innym. Można też, jak napisano, także wtedy wielbić Boga sercem przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha. W ten sposób należy wypełnić obowiązek modlitwy