Gdy umysł daje przystęp złym i nieczystym myślom, wówczas odchodzi od przyjaźni z Bogiem. (św. Maksym Wyznawca) podstawy czystej i szczerej modlitwy – posłuchaj Jana Kasjana