Z całego skarbca Pism słusznie został wybrany wiersz: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu; Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Zawiera on bowiem w sobie wszystkie uczucia, które mogą powstać w ludzkiej naturze. W odpowiedni sposób można też zastosować go do każdego stanu