przebaczenie Archiwum

22 lut 2017

Wiara to umocnienie chrześcijaństwa

Wiara to umocnienie chrześcijaństwa, wyraz Bożego przebaczenia, łaska i mądrość Boża, albo lepiej – początek mądrości w nas samych. (Grzegorz z Synaju) Spotkać Boga, ale tak naprawdę…
25 paź 2014

Dobry i litościwy Bóg

Nikt nie jest tak dobry i litościwy jak Bóg. Ale i Stwórca nie przebaczy człowiekowi, jeśli on się nie nawróci. (św. Marek Eremita)
15 maj 2014

Dar łez

Módl się przede wszystkim o dar łez, abyś przez skruchę pokonał zatwardziałość serca. Kiedy wyznasz Panu twe nieprawości, otrzymasz od Niego przebaczenie. (Ewagriusz z Pontu)