Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu często mówi o straży serca. Najpierw psalmista Dawid woła: Synowie ludzcy, dokąd będziecie sercem ociężali? A nadto: Serce ich jest próżne. O tych zaś, którzy snują próżne myśli, mówi: Rzekł w swym sercu: Nigdy się