Liczne uczynki ludzkie, dobre z natury, stają się złe ze względu na niewłaściwą intencję. Post, czuwanie, modlitwa i śpiew psalmów, jałmużna i gościnność, które są dobre z natury, przestają nimi być, jeśli zostały spełnione dla próżnej sławy. (św. Maksym Wyznawca) weź