Bóg odwraca się od tych, którzy przystępują do Niego w sposób zarozumiały, tuczą się próżną chwałą i wynoszą. Słusznie niektórzy próżne zarozumialstwo nazwali tuczeniem się i nadętością. (Jan z Karpatos) Ojcowie Pustyni i autorzy wczesnochrześcijańscy – wstęp do „Filokalii” [cz.2]