Nie módl się o spełnienie twej woli. Niekoniecznie bowiem musi się ona zgadzać z wolą Boga. Módl się raczej tak, jak zostałeś nauczony, mówiąc: Bądź wola Twoja we mnie. I tak w każdej sprawie proś Boga, by