Zawiłego problemu nie próbuj rozwiązać, z uporem stawiając na swoim, lecz przez to, co nakazuje prawo duchowe: cierpliwość, modlitwę i trwałą nadzieję. (św. Marek Eremita)