Pismo często wskazuje, iż powinniśmy strzec zmysłów duszy. Trzeba, by wola mnicha poddana była prawu Bożemu, a umysł kierował wszystkim, co podporządkowane jest władzy umysłu: wszelkimi poruszeniami duszy, szczególnie gniewem i pożądaniami – one bowiem rzeczywiście podlegają rozumowi. Wówczas postępujemy cnotliwie i