prawda Archiwum

28 lut 2017

Prawda Boga

Umysł w stanie najwyższej niewiedzy nie poznaje, gdyż to, co postrzega, pozostaje niepojęte. Poznaje natomiast prawdę Tego, który rzeczywiście jest i który jako jedyny jest ponad bytem. (Teoleptos z Filadelfii) Elementarz pobożności, czyli o psałterzu słów kilka…
20 lip 2015

Szukać w prawdzie

Przez badanie Bożych słów uczy się poznania Boga ten, kto szuka w prawdzie, żarliwie i pobożnie. (Talazjusz z Libii) psychofizjologiczna metoda modlitwy – posłuchaj o co chodzi…
8 mar 2015

Proście a otrzymacie

Wzywajmy, by zstąpił na nas Duch Święty i doprowadził nas do całej prawdy. Nie są to bowiem złudne słowa: Proście a otrzymacie. (Św. Barsanufiusz i Jan z Gazy) oglądaj kolejny odcinek „Osiem duchów zła” – NIECZYSTOŚĆ
18 sty 2015

Prawda w duszy

Od chwili, kiedy rodzimy się na nowo [w chrzcie], szatan znajduje się na zewnątrz, łaska natomiast jest w nas. Wynika stąd, że jak dawniej nad duszą panował grzech i błąd, tak po chrzcie panuje nad nią prawda. (Diadoch z Fotyki)
20 paź 2014

Łaska ukryta jest w pouczeniach bliźniego

Łaska bywa też ukryta w pouczeniach, jakie daje nam bliźni. Niekiedy towarzyszy myślom podczas lektury i w naturalny sposób uczy rozum prawdy. Jeśli tylko nie ukryjemy talentu, a więc naszego udziału w rozwoju łaski, naprawdę wejdziemy do radości Pana. (św. Marek Eremita)
5 paź 2014

Królestwo Boże jako zapłata

Niektórzy nie spełniają przykazań i sądzą, że wierzą w sposób właściwy. Inni wprawdzie ich przestrzegają, lecz oczekują, że królestwo Boże będzie im dane jako należna zapłata. Jedni i drudzy daleko są od prawdy. (św. Marek Eremita)