Za każde upokorzenie doznane w obronie prawdy Chrystusa, otrzyma się stokrotną chwałę od ludzi. (św. Marek Eremita)