Pragnienie Boga Archiwum

23 kwi 2015

Pragnienie Boga

Pragnienie Boga i nadzieja przyszłych dóbr są jednak mocniejsze niż słabość ciała. W ten sposób całe dążenie jego umysłu wznosiło się ku niebu, zarówno w czasie posiłku, jak i w innych chwilach. (O abba Filemonie) słuchaj, synu, nauk mistrza –
30 maj 2014

Pragnienie Boga

Gdy twój umysł, zachowując wielkie pragnienie skierowane ku Bogu, stopniowo jakby odchodzi od spraw ciała oraz odwraca się od wszystkich myśli, jakie pochodzą od zmysłów, pamięci lub temperamentu, i napełnia się czcią i radością, wtedy możesz uznać,