Dopóki znajdujemy się w niewoli namiętności, słuchajmy Tego, który mówi do Piotra: „Przepasz się pasem posłuszeństwa i oddal od siebie własne pragnienia, a ogołociwszy się z nich, stań przed Panem na modlitwie, szukając jedynie Jego woli. Wtedy pozyskasz Boga, który weźmie