poznanie Boga Archiwum

20 lip 2015

Szukać w prawdzie

Przez badanie Bożych słów uczy się poznania Boga ten, kto szuka w prawdzie, żarliwie i pobożnie. (Talazjusz z Libii) psychofizjologiczna metoda modlitwy – posłuchaj o co chodzi…
13 wrz 2014

Prawdziwe poznanie

Bez pamięci o Bogu nie może być prawdziwego poznania. Bez niej poznanie jest nieprawdziwe. (św. Marek Eremita)
8 sie 2014

Wzniesienie się do poznania Boga

Ten, kto uznaję się za ubogiego, dzięki Bożemu światłu, wzniesie się także do owego wielorakiego poznania Boga i odtąd zacznie karmić się bardziej wzniosłymi i świętymi tajemnicami […] W ten sposób nasza dusza dojdzie do owej modlitwy bez skazy, gdzie umysł
15 kwi 2014

Staraj się być pełen miłości

Czyń dobro temu, kto wyrządził ci zło, a będziesz miłowany przez Boga. Nie oskarżaj przed nikim swego nieprzyjaciela. Staraj się być pełen miłości, opanowania, wytrwałości, wstrzemięźliwości. Na tym bowiem polega poznanie Stwórcy, by naśladować Go swą pokorą
14 kwi 2014

Wszystko jest dla człowieka

Nic nie jest trudne dla tego, kto wierzy i stara się poznać Boga. Jeśli więc naprawdę Go pragniesz i chcesz rozmyślać o Nim, rozważaj porządek wszechświata oraz Opatrzność, która kieruje wszystkim, co istniało i co istnieje. Pomyśl, że