Powściągliwość Archiwum

11 lut 2017

Owoce przykazań

Z prawdziwej, czynnej wiary rodzą się owoce przykazań: powściągliwość i miłość, a także pokora, ów dar Boży, który jest początkiem i siłą miłości. (Grzegorz z Synaju) Podręcznik do kaligrafii „Piękna Litera”
18 paź 2015

Dar powściągliwości

Powierz Panu słabość swojej natury, uznaj w pełni swą niemoc, a niepostrzeżenie otrzymasz dar powściągliwości. (św. Jan Klimak) odwiedźcie nas na Targach Książki w Krakowie stoisko C16
27 maj 2015

Przebywanie z Bogiem

Miłość bowiem ucisza gniew, powściągliwość zaś uśmierza pożądania. Modlitwa natomiast oddziela umysł od wszelkich myśli i czyni go nagim przed Bogiem. Te trzy cnoty zawierają w sobie wszystkie inne. Bez nich zaś dusza nie może przebywać z Bogiem. (św. Maksym Wyznawca) dołącz do
26 maj 2015

Obcowanie z Bogiem

Obcowanie z Bogiem jest niemożliwe bez nabycia trzech cnót: miłości, powściągliwości i modlitwy. (św. Maksym Wyznawca) mądrość Ojców Pustyni, czyli apoftegmaty on-line wejdź na stronę
25 maj 2015

Stanąć przy Bogu

Miłość i powściągliwość uwalniają duszę z namiętności, czytanie i rozważanie wyzwalają umysł z niewiedzy, wytrwała modlitwa zaś stawia go przy samym Bogu. (św. Maksym Wyznawca)
18 gru 2014

„Niech za mymi oczyma nie idzie moje serce”

Nieprzywiązywania się do rzeczy widzialnych uczy nas także, w swym wielkim doświadczeniu, Hiob, kiedy mówi: Niech za mymi oczyma nie idzie moje serce. Tego rodzaju słowa świadczą o najwyższej powściągliwości. (Diadoch z Fotyki) pozostałe teksty Diadocha z Fotyki znajdziesz w FILOKALII
29 mar 2014

Powściągliwość, roztropność, wytrwałość, cierpliwość

Powściągliwość, znoszenie przeciwności, roztropność, wytrwałość, cierpliwość i podobne cechy, stanowią wielką siłę i moc, przekazane nam przez Boga, abyśmy mogli opierać się chwilowym trudnościom, stawić im czoło i bronić się. Jeśli ćwiczymy te moce i mamy je