posłuszeństwo Archiwum

22 paź 2016

Miłować posłuszeństwo

Kto miłuje posłuszeństwo, ten uwalnia się od złych więzów istniejących w świecie, od trosk i namiętnych przywiązań, staje się gorliwy i stanowczy w dążeniu do celu – jeśli tylko znajdzie niezawodnego przewodnika. Gdy jest mu poddany i przez to umarł
21 kwi 2016

Wierny sługa

Wierny sługa – to nie ten, który polega na samej wiedzy, ale ten, który przez posłuszeństwo jest wierny Chrystusowi i Jego nakazom. (Hezychiusz z Synaju) nowa książka Ojca Leona i Łukasz Wojtusika „Dusza z ciała wyleciała”
25 sty 2016

Skrucha

Proś ze skruchą, szukaj przez posłuszeństwo, pukaj z wielką cierpliwością. Kto bowiem w ten sposób prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a pukającemu będzie otwarte. (św. Jan Klimak) oglądaj 1 odcinek z serii „JAK SIĘ MODLIĆ?” – zobacz
8 sty 2016

Posłuszeństwo

Widziałem tych, których wyróżniało posłuszeństwo i którzy, na ile było to możliwe, starali się zachować w swym umyśle nieustanną pamięć o Bogu. Gdy tacy przystąpili do modlitwy, mogli szybko opanować swój umysł i na znak skruchy wylewać strumienie łez. Już wcześniej
30 gru 2015

Niewola namiętności

Dopóki znajdujemy się w niewoli namiętności, słuchajmy Tego, który mówi do Piotra: „Przepasz się pasem posłuszeństwa i oddal od siebie własne pragnienia, a ogołociwszy się z nich, stań przed Panem na modlitwie, szukając jedynie Jego woli. Wtedy pozyskasz Boga, który weźmie
10 paź 2015

Posłuszeństwo Bogu

Tym, którzy wyśmiewają wasze wyciszenie przeciwstawcie większą siłę waszego posłuszeństwa Bogu. Wołacie bowiem w swych hymnach: Bądź poddana Bogu, dusza moja, oskarżali mnie, zamiast mnie miłować, ale ja modliłem się o moje i ich zbawienie. (Jan z Karpatos) „Moralia, tom
25 kwi 2014

Zjednoczenie z Bogiem

Aby z całą gorliwością wypełnić wolę Bożą, w naszym działaniu winniśmy jednoczyć się z Bogiem przez pamięć o Nim. Spójrzmy na kowala, który ma wykonać topór. Jeśli pamięta on o zamawiającym, wciąż ma na uwadze również kształt
29 mar 2014

Być posłusznym

Człowiek prawdziwie obdarzony rozumem nosi w sercu tylko jeden zamiar: być posłusznym Panu wszechświata i podobać się Mu, i tak jedynie kształtować swą duszę, by była miła Bogu. Dziękuje też za działanie i moc Opatrzności, która kieruje wszystkim, cokolwiek