Słowa zaś: „Nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw nas od złego” odpowiadają wezwaniom ojca Makarego: „Zmiłuj się” i „Przyjdź mi z pomocą”. (Św. Barsanufiusz i Jan z Gazy)