pokora Archiwum

6 cze 2017

Wprowadź słowa modlitwy

Równocześnie z oddechem wprowadzaj słowa modlitwy, jak powiedział Hezychiusz: „Z oddechem swym złącz czujność oraz Imię Jezusa, a także szczere rozważanie o śmierci i pokorę: jedno i drugie, jak wiadomo, jest bardzo pożyteczne”. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Komentarz do psalmu 39
12 maj 2017

Zachwyt nadprzyrodzonym światłem

Kiedy umysł człowieka zachwyca się nadprzyrodzonym światłem i jest oświecony blaskiem Bożego poznania, wtedy jego serce staje się pogodne i łagodne, i objawia owoce działania Ducha Świętego: radość, pokój, cierpliwość, dobroć, uprzejmość, miłość, pokorę. Jego dusza zaś cieszy się niewymowną radością. (św.
4 maj 2017

Łaska Najświętszego Ducha

Znaki łaski natomiast są następujące: kiedy łaska Najświętszego Ducha przychodzi do człowieka, skupia jego umysł i sprawia, że jest on czujny i pokorny. (św. Maksym Kausokalybos) O trzech skłonnościach duszy u św. Jana Kasjana
2 maj 2017

Próżność

Człowiek działający pod wpływem złego ducha nie zna pokory, prawdziwej skruchy ani łez. Wciąż chełpi się swymi dobrymi rzeczami i jest próżny. (św. Maksym Kausokalybos) Na czym polega Lectio Divina? Posłuchaj konferencji ojca Włodzimierza
23 mar 2017

Królewska przychylność

Ten, kto chce otrzymać królewską przychylność, może to czynić w trojaki sposób: prosi słowami, pozostaje w ciszy albo też pada do nóg tego, który może mu pomóc. Także czysta modlitwa zespala w sobie umysł, rozum i ducha: rozumem wzywa Imię,
11 lut 2017

Owoce przykazań

Z prawdziwej, czynnej wiary rodzą się owoce przykazań: powściągliwość i miłość, a także pokora, ów dar Boży, który jest początkiem i siłą miłości. (Grzegorz z Synaju) Podręcznik do kaligrafii „Piękna Litera”
26 sty 2017

Bóg wybacza wszystkim

Bóg natychmiast wybacza wszystkim, którzy Go błagają z pokorą i skruchą, oraz wciąż wzywają Jego świętego Imienia. Powiedziano bowiem: Wyznawajcie Panu i wzywajcie Jego święte Imię (zob. Ps 105,1). (Grzegorz z Synaju) Modlitwa osobista w średniowiecznym monastycyzmie – przeczytaj
5 sty 2017

Modlitwa rodzi pokorę

Modlitwa rodzi pokorę i wielką skruchę, jeśli tylko u początkujących staje się umysłowym i bezustannym działaniem Ducha Świętego. (Grzegorz z Synaju) Modlitwa nieustanna u Ojców Kościoła [cz.1] – przeczytaj
6 wrz 2016

Odnaleźć wiarę

Wiele jest trudności, by zachować pokorę, nic jednak nie przeszkadza w odnalezieniu wiary. Jeżeli bowiem pragniemy jej z całej duszy, natychmiast ona się w nas pojawia. (Symeon Nowy Teolog) Ojcowie Pustyni na kubku do kawy poznaj nową serię
1 sie 2016

Rozważajmy życie Jezusa

Rozważajmy życie Jezusa w ciele, abyśmy nasze wiedli w pokorze. Trzymajmy się też Jego Męki, byśmy mogli znieść utrapienia, starając się Go naśladować. (Filoteusz z Synaju) Coś dla kolekcjonerów i numizmatyków – monety z medalikiem św. Benedykta
9 lip 2016

Miejsce Boga

Gdzie znajduje się pokora, pamięć o Stwórcy umocniona czujnością i uwagą, a także częsta modlitwa, powstrzymująca wrogów – tam właśnie jest miejsce Boga. Serce staje się wówczas niebem. (Filoteusz z Synaju) Nowa książka Ojca Leona „Młodość to
23 cze 2016

Oddech

Z twym oddechem złącz czujność i Imię Jezusa oraz szczere rozważanie o śmierci i pokorę: jedno i drugie, jak wiadomo, jest bardzo pożyteczne. (Hezychiusz z Synaju) ćwiczenia św. Teofana Rekluza [cz.2] – przeczytaj
21 cze 2016

Boskie światło Jezusa

Będzie w nas świeciło Boskie światło Jezusa pod warunkiem, że nie nadyma nas pycha, próżność i zarozumiałość, i nie wznosimy się ku temu, co nieosiągalne, gdyż wówczas będziemy pozbawieni pomocy Jezusa. Albowiem Chrystus, wzór pokory, nienawidzi takich rzeczy.(Hezychiusz z Synaju) Pouczenia
14 cze 2016

Straż umysłu

Gdy zabraknie wody, okręt nie popłynie daleko. Tak też straż umysłu nie posunie się naprzód, jeśli będzie pozbawiona czujności, połączonej z pokorą i modlitwą do Jezusa Chrystusa. (Hezychiusz z Synaju) IHS czy PAX – wokół sporu o medalik św.
11 maj 2016

Tropić i usuwać zło

Niemożliwe jest stawać do walki bez zbroi, przepłynąć szerokie morze w ubraniu, albo żyć bez oddychania. Tak też niemożliwe jest, by bez pokory i ciągłego błagania Jezusa nauczyć się ukrytej walki duchowej albo umiejętnie tropić i usuwać zło. (Hezychiusz z
23 kwi 2016

Człowiek pokorny

Nikt nie wznosi się tak wysoko, jak człowiek pokorny. Kiedy zabraknie światła, wszystko staje się ciemne i mroczne. Podobnie, gdy zabraknie pokory, wszystko to, co staramy się czynić według naszej woli, staje się daremne i próżne. (Hezychiusz z Synaju) fragmenty tekstów
16 kwi 2016

Uwolnienie od grzechu

Pokora i cierpienie uwalniają człowieka od wszelkiego grzechu: pierwsza przecina namiętności duszy, cierpienie zaś ciała. (Hezychiusz z Synaju) o trwaniu umysłem i ciałem na świętej modlitwie [cz.2] – przeczytaj
10 kwi 2016

Opanowanie zmysłów

Drogą, która prowadzi do wiedzy, jest opanowanie zmysłów (apatheia) i pokora. Bez nich nikt nie ujrzy Pana. (Hezychiusz z Synaju)
27 lut 2016

Pokora

Pokorę jest potrzebna, aby toczyć walkę przeciw wyniosłym demonom; przez pokorę serce otrzymuje pomoc Chrystusa, Bóg bowiem nienawidzi pysznych. (Hezychiusz z Synaju) o perle u św. Filoteusza z Synaju przeczytaj
26 lut 2016

Cztery cechy

Ten, kto prowadzi wewnętrzną walkę, w każdym czasie winien posiadać następujące cztery cechy: pokorę, najwyższą uwagę, odpieranie pokus i modlitwę. (Hezychiusz z Synaju) jest i nowa książka Ojca Piotra Rostworowskiego OSB – skorzystaj z promocji
21 lut 2016

Nieustanne błaganie

Jeden ze sposobów czujności  polega na pokornym, nieustannym błaganiu o pomoc naszego Pana Jezusa Chrystusa. (Hezychiusz z Synaju)
23 sty 2016

Dary Króla

Należy zauważyć, że nasz dobry Król, podobnie jak król ziemski, niekiedy sam bezpośrednio rozdaje dary swoim żołnierzom, niekiedy przez przyjaciela, niekiedy przez sługę, a niekiedy także w sposób nie dający się poznać, który uzależniony jest od stopnia naszej pokory. (św. Jan Klimak) Q&A
26 gru 2015

Pewność

Nawet jeśli udało ci się osiągnąć czystość, nie bądź zbyt pewny. Na spotkanie z Bogiem idź raczej z najgłębszą pokorą, a otrzymasz od Niego większą pewność. (św. Jan Klimak) Dlaczego ludzie grzeszą? Słowo Ojca Opata Szymona Hiżyckiego OSB
22 paź 2015

Moc Najwyższego

Wołaj do Tego, który może cię wybawić i nie używaj wymyślnych zdań, lecz pokorne słowa. Przede wszystkim zacznij od wezwania: Zmiłuj się nade mną, bo jestem słaby. Wówczas doświadczysz mocy Najwyższego, a dzięki pomocy Niewidzialnego w niewidzialny sposób zmusisz do ucieczki niewidzialnych
28 wrz 2015

Pokora

Pokora, jakiej według łaski Bożej dostępują w swoim czasie – po wielu walkach, trudach i łzach – ci, którzy jej pilnie i świadomie szukają, jest o wiele bardziej mocna i większa od pokory, do jakiej prowadzą jedynie nasze upadki. Ci,