pokora Archiwum

23 mar 2017

Królewska przychylność

Ten, kto chce otrzymać królewską przychylność, może to czynić w trojaki sposób: prosi słowami, pozostaje w ciszy albo też pada do nóg tego, który może mu pomóc. Także czysta modlitwa zespala w sobie umysł, rozum i ducha: rozumem wzywa Imię,
11 lut 2017

Owoce przykazań

Z prawdziwej, czynnej wiary rodzą się owoce przykazań: powściągliwość i miłość, a także pokora, ów dar Boży, który jest początkiem i siłą miłości. (Grzegorz z Synaju) Podręcznik do kaligrafii „Piękna Litera”
26 sty 2017

Bóg wybacza wszystkim

Bóg natychmiast wybacza wszystkim, którzy Go błagają z pokorą i skruchą, oraz wciąż wzywają Jego świętego Imienia. Powiedziano bowiem: Wyznawajcie Panu i wzywajcie Jego święte Imię (zob. Ps 105,1). (Grzegorz z Synaju) Modlitwa osobista w średniowiecznym monastycyzmie – przeczytaj
5 sty 2017

Modlitwa rodzi pokorę

Modlitwa rodzi pokorę i wielką skruchę, jeśli tylko u początkujących staje się umysłowym i bezustannym działaniem Ducha Świętego. (Grzegorz z Synaju) Modlitwa nieustanna u Ojców Kościoła [cz.1] – przeczytaj
6 wrz 2016

Odnaleźć wiarę

Wiele jest trudności, by zachować pokorę, nic jednak nie przeszkadza w odnalezieniu wiary. Jeżeli bowiem pragniemy jej z całej duszy, natychmiast ona się w nas pojawia. (Symeon Nowy Teolog) Ojcowie Pustyni na kubku do kawy poznaj nową serię
1 sie 2016

Rozważajmy życie Jezusa

Rozważajmy życie Jezusa w ciele, abyśmy nasze wiedli w pokorze. Trzymajmy się też Jego Męki, byśmy mogli znieść utrapienia, starając się Go naśladować. (Filoteusz z Synaju) Coś dla kolekcjonerów i numizmatyków – monety z medalikiem św. Benedykta
9 lip 2016

Miejsce Boga

Gdzie znajduje się pokora, pamięć o Stwórcy umocniona czujnością i uwagą, a także częsta modlitwa, powstrzymująca wrogów – tam właśnie jest miejsce Boga. Serce staje się wówczas niebem. (Filoteusz z Synaju) Nowa książka Ojca Leona „Młodość to
23 cze 2016

Oddech

Z twym oddechem złącz czujność i Imię Jezusa oraz szczere rozważanie o śmierci i pokorę: jedno i drugie, jak wiadomo, jest bardzo pożyteczne. (Hezychiusz z Synaju) ćwiczenia św. Teofana Rekluza [cz.2] – przeczytaj
21 cze 2016

Boskie światło Jezusa

Będzie w nas świeciło Boskie światło Jezusa pod warunkiem, że nie nadyma nas pycha, próżność i zarozumiałość, i nie wznosimy się ku temu, co nieosiągalne, gdyż wówczas będziemy pozbawieni pomocy Jezusa. Albowiem Chrystus, wzór pokory, nienawidzi takich rzeczy.(Hezychiusz z Synaju) Pouczenia
14 cze 2016

Straż umysłu

Gdy zabraknie wody, okręt nie popłynie daleko. Tak też straż umysłu nie posunie się naprzód, jeśli będzie pozbawiona czujności, połączonej z pokorą i modlitwą do Jezusa Chrystusa. (Hezychiusz z Synaju) IHS czy PAX – wokół sporu o medalik św.
11 maj 2016

Tropić i usuwać zło

Niemożliwe jest stawać do walki bez zbroi, przepłynąć szerokie morze w ubraniu, albo żyć bez oddychania. Tak też niemożliwe jest, by bez pokory i ciągłego błagania Jezusa nauczyć się ukrytej walki duchowej albo umiejętnie tropić i usuwać zło. (Hezychiusz z
23 kwi 2016

Człowiek pokorny

Nikt nie wznosi się tak wysoko, jak człowiek pokorny. Kiedy zabraknie światła, wszystko staje się ciemne i mroczne. Podobnie, gdy zabraknie pokory, wszystko to, co staramy się czynić według naszej woli, staje się daremne i próżne. (Hezychiusz z Synaju) fragmenty tekstów
16 kwi 2016

Uwolnienie od grzechu

Pokora i cierpienie uwalniają człowieka od wszelkiego grzechu: pierwsza przecina namiętności duszy, cierpienie zaś ciała. (Hezychiusz z Synaju) o trwaniu umysłem i ciałem na świętej modlitwie [cz.2] – przeczytaj
10 kwi 2016

Opanowanie zmysłów

Drogą, która prowadzi do wiedzy, jest opanowanie zmysłów (apatheia) i pokora. Bez nich nikt nie ujrzy Pana. (Hezychiusz z Synaju)
27 lut 2016

Pokora

Pokorę jest potrzebna, aby toczyć walkę przeciw wyniosłym demonom; przez pokorę serce otrzymuje pomoc Chrystusa, Bóg bowiem nienawidzi pysznych. (Hezychiusz z Synaju) o perle u św. Filoteusza z Synaju przeczytaj
26 lut 2016

Cztery cechy

Ten, kto prowadzi wewnętrzną walkę, w każdym czasie winien posiadać następujące cztery cechy: pokorę, najwyższą uwagę, odpieranie pokus i modlitwę. (Hezychiusz z Synaju) jest i nowa książka Ojca Piotra Rostworowskiego OSB – skorzystaj z promocji
21 lut 2016

Nieustanne błaganie

Jeden ze sposobów czujności  polega na pokornym, nieustannym błaganiu o pomoc naszego Pana Jezusa Chrystusa. (Hezychiusz z Synaju)
23 sty 2016

Dary Króla

Należy zauważyć, że nasz dobry Król, podobnie jak król ziemski, niekiedy sam bezpośrednio rozdaje dary swoim żołnierzom, niekiedy przez przyjaciela, niekiedy przez sługę, a niekiedy także w sposób nie dający się poznać, który uzależniony jest od stopnia naszej pokory. (św. Jan Klimak) Q&A
26 gru 2015

Pewność

Nawet jeśli udało ci się osiągnąć czystość, nie bądź zbyt pewny. Na spotkanie z Bogiem idź raczej z najgłębszą pokorą, a otrzymasz od Niego większą pewność. (św. Jan Klimak) Dlaczego ludzie grzeszą? Słowo Ojca Opata Szymona Hiżyckiego OSB
22 paź 2015

Moc Najwyższego

Wołaj do Tego, który może cię wybawić i nie używaj wymyślnych zdań, lecz pokorne słowa. Przede wszystkim zacznij od wezwania: Zmiłuj się nade mną, bo jestem słaby. Wówczas doświadczysz mocy Najwyższego, a dzięki pomocy Niewidzialnego w niewidzialny sposób zmusisz do ucieczki niewidzialnych
28 wrz 2015

Pokora

Pokora, jakiej według łaski Bożej dostępują w swoim czasie – po wielu walkach, trudach i łzach – ci, którzy jej pilnie i świadomie szukają, jest o wiele bardziej mocna i większa od pokory, do jakiej prowadzą jedynie nasze upadki. Ci,
17 kwi 2015

Nie być z niczym związany

Nie bądź z nikim ani z niczym związany, a także: daleki od spraw ludzkich, pokorny, życzliwy, dobry, łagodny, spokojny, gotowy przyjąć sercem wyrazy Bożego poznania. Nawet na wosku bowiem nie można pisać, jeśli przedtem się go nie wygładziło i nie usunęło
6 kwi 2015

Miłość uwalnia duszę od chorób i namiętności

Wyciszenie rodzi ascezę, asceza rodzi łzy, łzy – bojaźń, bojaźń – pokorę, pokora – widzenie prorockie, widzenie prorockie – miłość, miłość zaś uwalnia duszę od chorób i namiętności. Wówczas też człowiek poznaje, że nie jest daleko od Boga. (O abba Filemonie)
20 lut 2015

Porzucić swoją wolę

We wszystkim też porzuć swoją wolę, On bowiem powiedział: Z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Ojca mego, który jest w niebie. Na tym polega doskonała pokora: znosić zniewagi i obelgi oraz to wszystko, co
19 lut 2015

Jak uzyskuje się pokorę?

Proszę cię Ojcze, powiedz mi, jak uzyskuje się pokorę albo modlitwę doskonałą. Co powinien czynić ten, kto wydaje się ulegać rozproszeniom? Odpowiedź: Jeśli chodzi, bracie, o nabycie doskonałej pokory, pouczył o tym Pan słowami: Uczcie się ode Mnie, bo jestem