pokój Archiwum

19 maj 2017

Nieustanne wzywanie Imienia Pana jest dla wszystkich

Nieustanną pamięć o Jego Imieniu nasi nauczyciele zalecają wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy chcą stanąć do walki o Boży pokój, odejść od świata i poświęcić się Panu, by świadomie żyć w wyciszeniu. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Apoftegmaty Ojców Pustyni
15 maj 2017

Pokój i miłość

Pokój i miłość rodzą się i powstają z modlitwy, sprawiają też, że staje się ona godna przyjęcia. Wspólnie wzrastają i dopełniają się, niby dwa promienie pochodzące od Boga. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Nowy odcinek – W poszukiwaniu ciasteczka…
12 maj 2017

Zachwyt nadprzyrodzonym światłem

Kiedy umysł człowieka zachwyca się nadprzyrodzonym światłem i jest oświecony blaskiem Bożego poznania, wtedy jego serce staje się pogodne i łagodne, i objawia owoce działania Ducha Świętego: radość, pokój, cierpliwość, dobroć, uprzejmość, miłość, pokorę. Jego dusza zaś cieszy się niewymowną radością. (św.
1 mar 2017

Bezgraniczny pokój

Umysł, bogactwem dobroci Boga, ożywia swą miłość i utwierdza własną gorliwość, a przez to zaznaje szczęścia i bezgranicznego pokoju. Takie właśnie cechy ma prawdziwa pamięć o Bogu. (Teoleptos z Filadelfii) Czy Jezus żąda niemożliwego? Dialog Jezusa z bogatym młodzieńcem
2 paź 2016

Ciągła modlitwa

Ktoś może oddawać się zawsze modlitwie, gdy w wielkim spokoju i pobożności skupia swoje myśli poddając je rozumowi, gdy wnika w głębokości Boga, starając się tam dostąpić słodyczy kontemplacji. Kiedy jednak zabraknie duchowego wyciszenia, staje się to niemożliwe. By osiągnąć ciągłą
22 cze 2016

Stan wewnętrznego pokoju

Jeśli naprawdę pragniesz, by twoje myśli okryły się wstydem i bez trudu chcesz żyć w stanie wewnętrznego pokoju, a także z łatwością osiągnąć czujność serca, niech modlitwa Jezusa przylgnie do twego oddechu. I wkrótce zobaczysz, że tak się dzieje. (Hezychiusz
3 maj 2016

Dawca pokoju

Dusza, napełniona przez Jezusa dobrodziejstwami i słodyczą, z weselem i miłością wielbi swego Dobroczyńcę. Dziękuje Dawcy pokoju i wzywa Go z wielką radością. Swym umysłem widzi w swym wnętrzu Tego, który rozprasza złudne twory demonów. (Hezychiusz z Synaju)
2 maj 2016

Najwyższe oczyszczenie

Najwyższe oczyszczenie serca daje Jezus Chrystus, Syn Boży i Bóg, Przyczyna i Stwórca wszelkich dóbr. Mówi On bowiem: Ja, Bóg, czynię pokój (Iz 45,7). (Hezychiusz z Synaju)
1 maj 2016

Radość i pokój

Nieustanne wzywanie Jezusa, które idzie w parze z gorącym i radosnym pragnieniem Go, powoduje, że przestrzeń serca napełnia się radością i pokojem. Wszystko to dzięki natężonej uwadze wewnętrznej.(Hezychiusz z Synaju)
3 sty 2016

Duchowy pokój

Jedni pragną bogactwa, drudzy sławy, a inni zysków. Mnie zaś dobrze jest przebywać przy Bogu, pokładać w Panu nadzieję – by osiągnąć duchowy pokój. (św. Jan Klimak) wesprzyj nasz projekt FILOKALIA
1 gru 2015

Praktykować wyciszenie

Wiara jest matką tego, kto praktykuje wyciszenie. Jeśli bowiem on by nie wierzył, jakże mógłby żyć w wewnętrznym pokoju? (św. Jan Klimak) zestawienie pism Ewagriusza z Pontu i opracowań – zobacz
14 lis 2015

Wewnętrzny pokój

Niewielu jest wybitnych znawców filozofii świeckiej. Mniej liczni zaś, sądzę, są ci, którzy rzeczywiście poznali filozofię wewnętrznego pokoju. (św. Jan Klimak) kolejny kubek „Należy pić mało, a nie aż do przesytu”
28 paź 2015

Wewnętrzny pokój

Początkiem wewnętrznego pokoju jest oddalenie wszelkiego zamętu, który wprowadza zamieszanie w głębi duszy. Końcowy jego punkt zaś to wyzbycie się lęku w obliczu wszelkich zamętów i pozostawanie wśród nich niewzruszonym. (św. Jan Klimak)
20 paź 2015

Złe sny i wyobrażenia

Kiedy budzimy się dobrzy i pełni pokoju, jest to wynik pomocy, jaką bezwiednie otrzymaliśmy od świętych aniołów. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy zasypiając gorliwie oddawaliśmy się modlitwie i skupieniu. Natomiast gdy czasami budzimy się źle usposobieni, to jest to skutek
16 sie 2015

Otrzymać poznanie

Zachowuj przykazania, a znajdziesz pokój; kochaj Boga a otrzymasz poznanie. (Talazjusz z Libii) relacja z rekolekcji „Oddychać Imieniem” – część 1 | część 2 | część 3 | część 4
17 maj 2015

Być skłonny do ustępstw

Jeśli czujesz do kogoś urazę, módl się za niego, a przeszkodzisz jej się rozwijać. Poprzez modlitwę wymażesz z pamięci zło, którego doznałeś. Gdy dojdziesz do miłości i życzliwości do ludzi, z duszy całkowicie znikną wszelkie urazy. A jeśli ktoś inny ma do
2 mar 2015

Przylgnij do Ducha Świętego

Przylgnij do Ducha Świętego, zaufaj Mu, ukochaj Go. On bowiem czyni mądrymi głupich, daje słodycz umysłowi, udziela mocy, naucza i pomaga być świętym, radosnym i sprawiedliwym, wielkodusznym i łagodnym, pełnym miłości i pokoju. Niech On będzie dla ciebie mocną skałą. (Św.
19 lut 2015

Jak uzyskuje się pokorę?

Proszę cię Ojcze, powiedz mi, jak uzyskuje się pokorę albo modlitwę doskonałą. Co powinien czynić ten, kto wydaje się ulegać rozproszeniom? Odpowiedź: Jeśli chodzi, bracie, o nabycie doskonałej pokory, pouczył o tym Pan słowami: Uczcie się ode Mnie, bo jestem
1 gru 2014

Światło poznania

Tak więc, jak tylko to możliwe, zwłaszcza przez zachowanie wewnętrznego pokoju, należy przyjmować działanie Ducha Świętego, aby nieustannie mogło płonąć w nas światło poznania. (Diadoch z Fotyki) weź udział w rekolekcjach „PARADOKS Adwentu”
1 paź 2014

Odnaleźć pokój

Pokój polega na wyzwoleniu się z namiętności. Nie można go jednak odnaleźć, jak mówi Apostoł, bez pomocy Ducha Świętego. (św. Marek Eremita) dla chętnych myśli Ojców Pustyni dostępne również na Twitterze 
30 wrz 2014

Szukanie Pana

Nie mów: „Spełniałem przykazania i nie odnalazłem Pana”. Żyjąc bowiem sprawiedliwie – mówi Pismo – często znalazłeś poznanie. Ci, którzy godziwie szukają Pana, odnajdują pokój. (św. Marek Eremita) dla chętnych myśli Ojców Pustyni dostępne również na Twitterze 
9 sie 2014

Osiągnięcie wewnętrznego pokoju

Istnieją trzy rzeczy, które przyczyniają się do osiągnięcia wewnętrznego pokoju: czuwanie, rozmyślanie i modlitwa. Praktykując je, użyjcie pilności i wytrwałości, a dadzą one duszy siłę i stałość. (św. Jan Kasjan)
24 cze 2014

Duchowa rozkosz

Kto natomiast jest chrześcijaninem, ten w prawdzie i doskonałości, z wielką radością i duchową rozkoszą, bez trudu i z łatwością, w sposób jakby naturalny zabiega o wszystkie cnoty i nadprzyrodzone owoce Ducha: o miłość, pokój, cierpliwość, wiarę,
5 maj 2014

Zabiegaj o pokój

Oddal od siebie wszelkie udawanie i nie chciej czynić szkody swemu bliźniemu, dokuczyć mu albo zadać jakiś ból. W drugim człowieku dostrzeż cząstkę samego siebie. A jeśli jako człowiek wpadniesz w gniew, bacz, aby twe wzburzenie nie