Odpowiedź: Czyni to wówczas, gdy wciąż pamięta o Dobroczyńcy i pozostaje w takim usposobieniu ducha, które przejawi się również w zachowaniu ciała. Nie spożywa zatem pokarmów machinalnie, lecz ze świadomością, że patrzy na człowieka Bóg. A posilając