Nasz nauczyciel Jezus Chrystus wiedział, jak groźne są ataki zła, dlatego pełen litości dla rodzaju ludzkiego stanowczo nakazał: Bądźcie gotowi w każdej porze, bo nie wiecie, o której godzinie przyjdzie złodziej, by przyszedłszy, nie zastał was śpiących. A nadto: Uważajcie na