Pamieć o łaskach przynagla do gorliwości, do odwzajemniania się Panu właściwym sposobem życia i postępowania oraz praktykowaniem wszelkiej cnoty według Jego woli. (św. Marek Eremita) o modlitwie – kliknij tutaj