pamięć o Bogu Archiwum

28 maj 2017

Żądny wiedzy

Temu, kto żądny jest wiedzy, należy wyjaśnić: jeśli przyzwyczaimy nasz umysł, by wchodził w nas wraz z oddechem, wówczas dokładnie będziemy wiedzieć, że umysł, który wchodzi, nie wyjdzie, zanim nie oddali wszelkiej myśli i nie stanie się jednolity i wolny. Zanim
17 maj 2017

Nieustanne mieć w pamięci Jego Imię

Nasi nauczyciele mądrze nauczają, by nieustanne mieć w pamięci i rozważać najświętsze i najsłodsze Jego Imię, nosić je wciąż w swym umyśle, w sercu i na ustach. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Jak praktykować modlitwę Jezusową?
26 mar 2017

Wejść do sanktuarium umysłu

W ten sposób, gdy modlisz się w myśli bez rozproszeń, dane ci będzie przejść do pamięci o Bogu, wejść do sanktuarium umysłu, w mistycznej kontemplacji widzieć to, co niewidzialne i w odosobnieniu, składać cześć samemu Bogu, przyjmując dar poznania i
1 mar 2017

Bezgraniczny pokój

Umysł, bogactwem dobroci Boga, ożywia swą miłość i utwierdza własną gorliwość, a przez to zaznaje szczęścia i bezgranicznego pokoju. Takie właśnie cechy ma prawdziwa pamięć o Bogu. (Teoleptos z Filadelfii) Czy Jezus żąda niemożliwego? Dialog Jezusa z bogatym młodzieńcem
26 lut 2017

Kontemplacja Stwórcy

Pamięć o Bogu jest kontemplacją Stwórcy: On zaś przyciąga ku sobie wzrok i pragnienie umysłu, i oświeca duszę swym światłem. (Teoleptos z Filadelfii)
25 lut 2017

Cela

Gdy siedzisz w swej celi, staraj się pamiętać o Bogu, wznieś umysł ponad wszystkie sprawy i bez słów skieruj się ku Panu. Otwórz przed Nim całe swe serce i przylgnij do Niego z miłością. (Teoleptos z Filadelfii)
7 lut 2017

Zapomnienie o Stwórcy

Dzięki pamięci o Bogu także pozostałe przykazania mogą być zachowane bądź zaprzepaszczone. Brak pamięci, jaki pojawiał się na początku, doprowadził bowiem do zapomnienia o Stwórcy i zaciemnienia też innych przykazań. I w ten sposób ogołocił człowieka z wszelkiego dobra. (Grzegorz z
6 lut 2017

Pamięć o Bogu

Przykazania ze swej natury wskazują zawsze na pierwsze z nich, obejmujące wszystkie pozostałe. Dotyczy ono pamięci o Bogu: Pamiętaj o Panu, Twoim Bogu nieustannie (Pwt 8,18). (Grzegorz z Synaju) Rozmowa o Apokalipsie [cz.4] Wielki dzień gniewu Bożego
1 paź 2016

Nieprzerwana modlitwa

Wiedz na pewno, że nieprzerwana modlitwa to ta, która nigdy nie ustaje w duszy, przez cały dzień i noc. Nie musi wyrażać się na zewnątrz wzniesieniem rąk, nieruchomością ciała czy też dźwiękiem głosu. Ci, którzy potrafią to pojąć, wiedzą, że
11 lip 2016

Straż umysłu

Poprzez straż umysłu należy tępić wszystkich grzeszników ziemi (Ps 101.8), natężając zaś i rozwijając wierną pamięć o Bogu – dla Pana ścinać głowy możnych (Ha 3,14), to jest unicestwiać pierwsze przejawy wrogich myśli. (Filoteusz z Synaju) Benedyktyni o młodości –
4 lip 2016

Drzwi serca

Od rana, jak powiedziano, u drzwi serca odważnie i stanowczo winna czuwać żywa pamięć o Bogu i nieustanna modlitwa, zanoszona w duszy do Jezusa Chrystusa. (Filoteusz z Synaju) Ćwiczenia św. Teofana Rekluza [cz.3] – przeczytaj
14 mar 2015

Bóg udzieli ci siły wytrwania

Trwaj przy nieustannej pamięci o Bogu  z nadzieją, abyś mógł zebrać plon, o ile nie ustaniesz. Miłosierny Bóg, który ci błogosławi na początku twej drogi, udzieli ci siły wytrwania, stosownie do twej miary. (Św. Barsanufiusz i Jan z Gazy) ukochaj
13 mar 2015

Nieustanna pamięć o Bogu

Pytanie: Wracając zaś do sprawy nieustannej pamięci o Bogu: skoro uważasz mnie za godnego tej ciągłej medytacji, wskaż mi ją, mój mistrzu, i umocnij mnie w niej. Myśl moja bowiem się trwoży, że nie jestem w stanie jej osiągnąć. Odpowiedź: Jeśli zaś
2 sty 2015

Gdy Imię Jezus pozostaje nieustannie w naszej pamięci

Gdy chwalebne i bardzo upragnione Imię Jezus, poprzez żarliwość serca, nieustannie pozostaje w naszej pamięci, tworzy w nas zdolność miłowania Jego dobroci do tego stopnia, że nic nie jest już w stanie temu przeszkodzić. (Diadoch z Fotyki) medytacja chrześcijańska w pigułce John
28 gru 2014

Zamknąć drogi rozpraszania się rozumu

Kiedy przez pamięć o Bogu zamkniemy wszystkie drogi rozpraszania się rozumu, wymaga on od nas koniecznie jakiegoś czynu, który zadowoliłby potrzebę jego działania. (Diadoch z Fotyki)
27 gru 2014

Powrócić do swego zapału

Gdy umysł będzie skierowany na pamięć o Bogu to wtedy  szybko powróci do swego zapału i będzie w stanie wyjść z niedorzecznego rozproszenia. (Diadoch z Fotyki) pomysły i inspiracje do życia ziemskiego – skorzystaj
26 gru 2014

Letniość

Unikniemy poczucia letniości i duchowego rozleniwienia, gdy będziemy trzymać umysł w bardzo wąskich granicach i skierujemy go wyłącznie na pamięć o Bogu. (Diadoch z Fotyki) kierownictwo duchowe według Ojców Pustyni
15 gru 2014

Kierujmy spojrzenie w głąb swego serca

Zawsze zatem kierujmy spojrzenie w głąb swego serca, zachowując nieustanną pamięć o Bogu. (Diadoch z Fotyki)
11 lis 2014

Pamięć o Bogu

Pamięć o Bogu jest trudem, jaki podejmuje serce, by wytrwać w pobożności. (św. Marek Eremita)
13 wrz 2014

Prawdziwe poznanie

Bez pamięci o Bogu nie może być prawdziwego poznania. Bez niej poznanie jest nieprawdziwe. (św. Marek Eremita)
21 sie 2014

Pamiętać o Bogu we wszystkim, co się czyni

Gdy siedzisz w celi i do twego serca zakradną się bezwstydne myśli, bacznie opieraj się złu, tak, by nie zapanowało nad tobą. Staraj się pamiętać o Bogu, który zawsze na ciebie patrzy. Myśli twego serca nie są bowiem przed Nim
15 sie 2014

Podtrzymywanie pamięci o Bogu

Trwaj przy swym sercu i zważaj na zmysły. Jeśli podtrzymujesz nieustanną pamięć o Bogu, schwytasz zakradających się do niej duchowych złodziei. Kto bowiem dokładnie bada swoje myśli, ten z łatwością rozpozna owych grabieżców. Nie dopuści, by weszli i niepokoili umysł, by
15 lip 2014

Zdobycie stałej pamięci o Bogu

Otóż, dla zdobycia stałej pamięci o Bogu, nieprzerwanie miejcie przed oczyma wzór modlitwy: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu; Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. (św. Jan Kasjan)
14 lip 2014

Wzór modlitwy

Pragnę podać wzór modlitwy i sposób jej praktykowania. Każdy mnich, dążący do ciągłej pamięci o Bogu, powinien przyzwyczaić się do nieustannego rozmyślania tą jedną formułą, odrzucając wszelką różnorodność myśli. Nie będzie w stanie przy niej trwać, jeśli nie uwolni się od
26 kwi 2014

Zamęt spraw doczesnych

Pośród zamętu i spraw, jakie zwykło nieść ze sobą życie w społeczności, dusza może zostać oderwana od bezcennej pamięci o Bogu. Traci wówczas zdolność, by móc cieszyć się Bogiem i znaleźć w Nim upodobanie, by rozkoszować się