Śmiercią duszy jest nienawiść do bliźniego. A to ma miejsce w duszy oszczercy. (Talazjusz z Libii)