Prawdziwą miłość zdobył ten, kto nie dopuszcza do siebie podejrzeń i oskarżeń wobec bliźnich. (Talazjusz z Libii) posłuchaj apoftegmatów w wersji MP3