Znoś ataki tych, którzy cię zasmucają i zadają ból; przez nie bowiem oczyszcza cię Opatrzność Boża. (Talazjusz z Libii) Apoftegmaty Ojców Pustyni on-line – skorzystaj