Pewien pustelnik zapytał tego samego wielkiego Starca: Jak należy się modlić? Czy odmawianie Ojcze nasz jest zalecane jedynie doskonałym? Ojcze nasz przeznaczone jest i dla doskonałych, i dla grzeszników. (Św. Barsanufiusz i Jan z Gazy) PROMOCJA walentynkowa – książka „Razem