ojcowie pustyni Archiwum

14 lip 2014

Wzór modlitwy

Pragnę podać wzór modlitwy i sposób jej praktykowania. Każdy mnich, dążący do ciągłej pamięci o Bogu, powinien przyzwyczaić się do nieustannego rozmyślania tą jedną formułą, odrzucając wszelką różnorodność myśli. Nie będzie w stanie przy niej trwać, jeśli nie uwolni się od
5 cze 2014

Modlitwa wzmacnia siłę umysłu

Módl się należycie i bez niepokoju, śpiewaj psalmy ze zrozumieniem i żarliwie, a staniesz się jak orzeł szybujący w górze. Śpiew psalmów łagodzi namiętności i uspokaja nieopanowanie ciała. Modlitwa wzmacnia siłę umysłu. (Ewagriusz z Pontu)
3 cze 2014

Stałość w modlitwie

Nie sposób biec, będąc spętanym, a i rozum, gdy podlega namiętnościom, nie jest w stanie dojrzeć miejsca modlitwy duchowej. Pociąga go bowiem i ogarnia namiętna myśl, co sprawia, że nie może zachować stałości. (Ewagriusz z Pontu)
2 cze 2014

Odsuń myśli i wyobrażenia

Nie będziesz mógł modlić się w sposób czysty, jeśli wikłają cię sprawy materialne i niepokoją ustawiczne troski. Modlitwa bowiem polega na odsunięciu myśli i wyobrażeń. (Ewagriusz z Pontu)
1 cze 2014

Stań na straży swojego serca

Kiedy pragniesz się modlić, nie czyń niczego, co sprzeciwia się modlitwie, by Bóg mógł przybliżyć się do ciebie i iść razem z tobą. Stań na straży swojej, a więc podczas modlitwy strzeż od wyobrażeń swego umysłu, by
31 maj 2014

Modlitwa duchowa

Duch Święty, współczując naszej słabości, nawiedza nas także wtedy, gdy nie jesteśmy czyści. I jeśli napotyka w nas umysł, który szczerze do Niego się modli, zstępuje na niego i odsuwa cały zastęp otaczających go myśli i wyobrażeń,
30 maj 2014

Pragnienie Boga

Gdy twój umysł, zachowując wielkie pragnienie skierowane ku Bogu, stopniowo jakby odchodzi od spraw ciała oraz odwraca się od wszystkich myśli, jakie pochodzą od zmysłów, pamięci lub temperamentu, i napełnia się czcią i radością, wtedy możesz uznać,
29 maj 2014

Przeszkody w czasie modlitwy

Demon bardzo zazdrości człowiekowi, który się modli, i używa wszelkiego podstępu, by udaremnić jego zamiar. Dlatego, posługując się pamięcią, nie przestaje wzniecać myśli o różnych sprawach, a także za pośrednictwem ciała pobudzać wszelkich namiętności. Czyni to, by
28 maj 2014

Czuwaj nad swoją pamięcią

Kiedy się modlisz, usilnie czuwaj nad swoją pamięcią, by nie podsuwała ci własnych myśli, ale pomagała ci czynić to świadomie. W czasie modlitwy bowiem, umysł ze swej natury łatwo daje się zawładnąć przez pamięć. (Ewagriusz z Pontu)
27 maj 2014

Módl się za innych

W modlitwie szukaj jedynie sprawiedliwości i królestwa, a więc cnoty i wiedzy, a wszystko inne będzie ci dodane. Dobrze jest modlić się nie tylko o własne oczyszczenie, lecz także za cały rodzaj ludzki, by w ten sposób
26 maj 2014

Kolejność modlitwy

Módl się najpierw o oczyszczenie z namiętności, następnie o wyzwolenie z niewiedzy i zapomnienia, wreszcie, z wszelkiej pokusy i opuszczenia. (Ewagriusz z Pontu)
25 maj 2014

Bóg pragnie dać ci jeszcze więcej

Nie dręcz się, jeśli od razu nie otrzymasz tego, o co prosisz. Bóg pragnie dać ci jeszcze więcej, jeśli tylko wytrwasz z Nim na modlitwie. Cóż bowiem może być większego nad rozmowę z Bogiem, i przebywanie w
20 maj 2014

Jak modlić się z radością?

Ci, którzy gromadzą w sobie urazy i smutki, i chcą się modlić, podobni są do czerpiących wodę po to, by wlać ją do dziurawego dzbana. Jeśli potrafisz wiele znieść, zawsze będziesz się modlił z radością. (Ewagriusz z Pontu)
19 maj 2014

Nie zasmucaj nikogo

Jeśli pragniesz modlić się, jak należy, nie zasmucaj nikogo. W przeciwnym razie, na próżno się trudzisz. Zostaw swój dar przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim, i wtedy przyjdź, a będziesz się modlić bez zamętu. Niewłaściwy
3 maj 2014

Czy możliwe jest, by w każdej sytuacji ustrzec się rozproszenia? Jak to osiągnąć?

Odpowiedź: Można ustrzec się rozproszenia, jeśli wypełnimy słowa: Oczy me zawsze zwrócone na Pana, i: Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, bo On jest po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Jak można to osiągnąć: nie dając
1 maj 2014

W jaki sposób ktoś może jeść i pić na chwałę Bożą?

Odpowiedź: Czyni to wówczas, gdy wciąż pamięta o Dobroczyńcy i pozostaje w takim usposobieniu ducha, które przejawi się również w zachowaniu ciała. Nie spożywa zatem pokarmów machinalnie, lecz ze świadomością, że patrzy na człowieka Bóg. A posilając
30 kwi 2014

Z jakim usposobieniem należy służyć Bogu?

Z jakim usposobieniem należy służyć Bogu? I czym ono w ogóle jest? Odpowiedź: Sądzę, że dobre usposobienie to żarliwe, nienasycone, silne i niezmienne pragnienie podobania się Bogu. Osiąga się je przez pilne i ustawiczne rozważanie wielkości chwały Boga
27 kwi 2014

Wszystko ma swój czas

Niektórzy chcą zaniedbywać pracę, by poświęcić się wyłącznie modlitwie i odmawianiu psalmów. Powinni oni jednak pamiętać o tym, że dla każdej rzeczy jest określona pora, zgodnie ze słowami Eklezjastesa: Wszystko ma swój czas. Jest przeznaczony czas na
26 kwi 2014

Zamęt spraw doczesnych

Pośród zamętu i spraw, jakie zwykło nieść ze sobą życie w społeczności, dusza może zostać oderwana od bezcennej pamięci o Bogu. Traci wówczas zdolność, by móc cieszyć się Bogiem i znaleźć w Nim upodobanie, by rozkoszować się
23 kwi 2014

Wdzięczność wobec Stwórcy

Nie bądźmy obcy i bez serca wobec Tego, który nas stworzył. Jeżeli nie poznaliśmy Go takim, jakim jest, na podstawie Jego dobroci, to chociażby tylko z tej przyczyny, że nas stworzył, winniśmy miłować Go ponad wszelką miarę.
22 kwi 2014

Niech Twoje serce czuwa

Przeto sprawiedliwy czy je, czy pije, czy cokolwiek innego robi, wszystko na chwałę Bożą czyni. W takim człowieku, nawet kiedy śpi, jego serce nie zasypia, jak mówi Pieśń nad Pieśniami: „Ja śpię, a serce moje czuwa”. (św. Bazyli
20 kwi 2014

Modlitwa to nie tylko słowa

Będziesz zatem modlił się nieustannie, jeśli nie ograniczysz modlitwy jedynie do słów, ale całym swoim postępowaniem i sposobem myślenia przylgniesz do Boga. Wtedy twoje życie stanie się ciągłą i nieustanną modlitwą. (św. Bazyli Wielki)
19 kwi 2014

Bóg – artysta wszechświata

Jeszcze inne okazje do modlitwy daje noc. Kiedy bacznym okiem spojrzysz na niebo i ogarniesz piękno gwiazd, skieruj modlitwę do Pana, wielkiego artysty wszechświata, i oddaj cześć Temu, który w swej mądrości to wszystko stworzył. Kiedy ujrzysz,
18 kwi 2014

Dziękuj Bogu

Gdy więc zasiadasz do stołu, pomódl się. Gdy bierzesz do ręki chleb, złóż Dawcy dziękczynienie. Kiedy swe słabe siły fizyczne wzmacniasz winem, wspomnij na Tego, który dał ci dar przynoszący rozweselenia serca i ulgę w dolegliwościach. Minęła
17 kwi 2014

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie

Skoro Apostoł powiedział: „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie”, czy zatem musimy modlić się bez przerwy i czy jest to wykonalne? Na to pytanie oczekujecie ode mnie odpowiedzi… Modlitwa stanowi prośbę o dobro