Napisane jest, że Ojciec nasz podaruje dobre rzeczy tym, którzy Go o nie proszą. Powiedziano też gdzie indziej, że da On Ducha Świętego tym, którzy Go o to proszą. Przez te słowa rozumiemy, że ci, którzy błagają Boga i umocnieni są