Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: Proście a będzie wam dane, szukajcie a znajdziecie, kołaczcie a otworzą wam. Wzywaj zatem dobrego Boga, aby zesłał ci Ducha Świętego Pocieszyciela. On, przychodząc, pouczy cię o wszystkim i objawi wszelkie tajemnice. (Św. Barsanufiusz i Jan