We wszystkim też porzuć swoją wolę, On bowiem powiedział: Z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Ojca mego, który jest w niebie. Na tym polega doskonała pokora: znosić zniewagi i obelgi oraz to wszystko, co