Jak od wszystkich innych zmysłów lepszy jest wzrok, tak modlitwa jest bardziej wzniosła, niż wszystkie cnoty. Wspaniałość modlitwy nie polega na ilości, ale na jakości. Wskazują na to: perykopa o dwóch, którzy przyszli do świątyni, a także