Przez życie ziemskie, lubiące pozory, przechodźmy jakby niewidomi. (Diadoch z Fotyki) rekolekcje adwentowe – I stopień czujności