Brat prosił ojca Makarego, aby wyjaśnił mu werset: Rozmyślanie mego serca przed Tobą zawsze. Starzec odpowiedział: „Nie ma rozważania bardziej potrzebnego niż to, które obejmuje zbawcze i błogosławione Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nieustannie powinieneś podtrzymywać je