Dzięki nieustannej modlitwie i rozważaniu Pisma Świętego, otwierają się bowiem rozumne oczy duszy, które widzą władcę Potęg. Dusza zaś zostaje ogarnięta wielką radością i gorącym pragnieniem. (O abba Filemonie)